Kommunen höjer stödet till barn- och
ungdomsföreningar under coronaperioden

Kommunstyrelsen i Mora har beslutat att tillfälligt höja det lokala aktivitetsstödet till barn- och ungdomsverksamhet under 2021. Det har framkommit att många föreningar har det svårt ekonomiskt under pandemin. Kommunen gör därför en rejäl tillfällig höjning av aktivitetsstödet.

Barn som spelar fotboll

För närvarande är LOK-stödet, alltså det lokala aktivitetsstödet i Mora kommun 5,30 kronor per deltagare och tillfälle. Nu höjs stödet till 10 kronor per deltagare och tillfälle för år 2021.

”Vi har på väldigt kort tid lyckats bereda och besluta om ökat LOK-stöd, nästan dubblerat faktiskt under 2021, som en covid-19 insats, säger Anna Hed (C), kommunstyrelsens ordförande.

”Den här åtgärden gynnar alla föreningar, liten som större och det är barn- och ungdomsverksamheten som stödet delas ut till”, fortsätter Anna.

Beslutet gäller för utbetalningar som görs under 2021. Under år 2020 betalade kommunen ut aktivitetsstöd för cirka 160 000 deltagartillfällen, varav drygt 140 000 till idrottsföreningar och drygt 3 000 till kulturföreningar.

Den ökade kostnaden 2021 för kommunen beräknas bli 750 000–800 000 och medlen tas från kommunens omställningsmedel. Föreningarna har i sin tur tagit på sig att delta i nattvandringar.

Kommentar från de tre största idrottsföreningarna i Mora

IFK Mora Idrottsallians, Mora IK och KAIS Mora har tillsammans under senhösten och vintern träffat politiker och tjänstepersoner för att diskutera hur kommunen skulle kunna stötta Moras föreningsliv under denna pandemitid då alla föreningar på ett eller annat sätt är hårt drabbade.

Vi har gemensamt kommit fram till att denna dubblering av LOK-stödet under 2021 är en bra och rättvis lösning som gynnar alla ingående föreningar. Ett stort tack till Mora kommuns politiker och anställda för snabb och positiv hantering av detta."

Senast uppdaterad: 3 mars 2021