Stängslet vid järnvägen i centrala Mora ska justeras – kapas till lägre höjd

Frågan om det omdiskuterade stängslet vid järnvägen i Mora har nu fått sin lösning. Trafikverket har gått med på att sänka höjden på stängslet och i vissa fall ta bort det helt. Detta efter diskussioner och önskemål från kommunen. Många ortsbor och förbipasserande har upplevt stängslets utformning som störande mot Saxviken.

Stängslet vid järnvägen i centrala Mora

Det var i slutet av 2019 som Trafikverket satte upp ett stängsel efter järnvägsspåren i centrala Mora. Uppsättningen kom som en överraskning för både Moraborna och kommunens tjänstemän och efter det startade kommunen ett tillsynsärende om att Trafikverket hade brutit mot bygglovsreglerna.

Sedan dess har kommunen fört en dialog med Trafikverket om hur stängslet kan anpassas så att det bättre passar in i miljön, men fortfarande så att säkerheten vid spåren är god. Nu har Trafikverket beslutat att justera stängslet vid järnvägen i Mora:

  • Stängslet är idag 2,1 meter högt och det kapas ner till 1,4 meter
  • Dubblering av stängsel tas bort helt där det bildar en kil med stängsel på fyra sidor
  • Gummimattor med pyramidformade taggar, så kallade pyramidplattor sätts upp för att försvåra spårspring vid öppna passager. Det ska försvåra för både människor och djur att ta sig in i spårområdet.

"Vi får nu en utformning som bättre överensstämmer med våra tankar om gestaltning för Moras centrala delar vid Saxviken", säger stadsarkitekt Tommy Ek på Mora kommun.

Frågan om bygglovsplikt för stängslet är ännu inte löst, men hanteras separat i en parallell process av kommunens bygglovsenhet.

Trafikverket ska nu upphandla en konsult för entreprenaden så att åtgärderna kan utföras i år.

Senast uppdaterad: 11 mars 2021