Lönesatsning för att behålla och rekrytera rätt kompetens i kommunen

Kommunstyrelsen har beslutat om vilka lönesatsningar som ska göras 2021. Flera yrken och specialistkompetenser har identifierats för prioritering i årets lönerörelse i Mora kommun. Bland annat prioriteras legitimerade förskollärare, sjuksköterskor, bibliotekarier och enhetschefer inom socialförvaltningen.

Grafer och miniräknare

En analys har visat vilka kompetensbehov kommunen har på kort och lång sikt och hur det ekonomiska läget gör det möjligt att göra särskilda satsningar.

Sammanfattningsvis har kommunstyrelsen beslutat att särskilt prioritera:

  • legitimerade förskollärare
  • sjuksköterskor
  • bibliotekarier
  • enhetschefer inom vård- och omsorgsboende samt ordinärt boende.

Ett särskilt utrymme viks dessutom för satsning på nyckelpersoner till stadsbyggnadsförvaltningen och kommunstyrelseförvaltningen.

Den här satsningen grundar sig på kommunens kompetensbehov, vilket är mycket bra. Mora kommuns ledningsgrupp har också tagit fram detta i samförstånd. Det bidrar till att det blir en strategisk satsning”, säger Anna Hed (C), kommunstyrelsens ordförande.

Utöver kommunens beslut om lokala satsningar på vissa personalgrupper, så görs det dessutom i det centrala avtalet med Kommunalarbetareförbundet en prioritering av undersköterskor, stödassistenter och utbildade barnskötare.

Senast uppdaterad: 15 september 2021