Fibernäten i Mora, Orsa och Älvdalen är utsedda till ”Årets stadsnät”

Stadsnätet i Mora kommun för fast bredbandsuppkoppling har utsetts till ”Årets stadsnät 2020”, tillsammans med stadsnäten i Orsa och Älvdalen. Det är Svenska stadsnätsföreningen som varje år delar ut ett pris till det stadsnät i Sverige som lyckats särskilt bra eller helt enkelt sticker ut på ett positivt sätt.

Foto på Daniel Nylén, Mora kommuns stadsnätsansvariga.

Daniel Nylén, stadsnätsansvarig i Mora kommun.

Från vänster i filmen: Lisa Sörbu, dokumentationsansvarig för Mora stadsnät, Daniel Nylén, stadsnätsansvarig i Mora kommun, Emil Holback, stadsnätsansvarig i Orsa kommun, Jan Eriksson, stadsnätsansvarig i Älvdalens kommun.

Branchorganisationen Svenska stadsnätsföreningen representerar stadsnät i cirka 200 kommuner och skriver i sin motivering till årets utmärkelse:

Mod, samverkan och tillsammans: Tre små nät inom respektive kommunförvaltning som var och en kommit långt i anslutningsgrad kombinerat med högt driftsäkerhetsfokus. Stora geografiska avstånd samt ensamhet men som ändå vågat anta utmaningarna. Mora, Orsa, Älvdalen samarbetar men jobbar ändå separat.”

”Vi är väldigt glada och stolta att få ta emot priset för årets stadsnät tillsammans med Orsa och Älvdalens stadsnät. Det är en bekräftelse på att vi har gjort och gör ett bra arbete och att vi har stadsnät som står sig bra i fibersverige, trots att vi är små”, säger Daniel Nylén, stadsnätsansvarig på Mora kommun.

Mora kommun har idag över 7 700 anslutna hushåll till sitt bredbandsnät, varav 4 800 villor. Det innebär att cirka 77 procent av hushållen i Mora är anslutna till stadsnätet, vilket anses vara en hög grad av anslutning. Dessutom har stadsnätet 164 företagskunder.

Det var i början av 2000-talet som fibernätet i Mora kommun började byggas ut. Från början var syftet att bara knyta samman kommunens olika fastigheter, som skolor, förvaltningar och fritidsanläggningar. År 2006 togs dock beslutet att verka för ett så kallat öppet nät, även för hushåll och företag i kommunen.

År 2015 ökade efterfrågan starkt på fiber. Stadsnätet har sedan dess gjort stora investeringar i att bygga områdesnät i kommunens tätort och byar. Stadsnätet är därmed utbyggt i alla kommunens byar med fler än 20 hushåll, förutom Garsås som planeras att anslutas under 2021. Se hur fibernäten i Mora ser ut på kartan nedan!

Totalt har 175 miljoner kronor investerats i Mora stadsnät sedan 2010. Det omsätter 20 miljoner kronor årligen.

I hela Sverige investerade stadsnäten drygt 50 miljarder i nya fasta bredbandsnät under 2014–2018, varav kommunala stadsnät investerade 17 miljarder.

Mora kommuns fiberutbyggnad, presenterad i kommunkartan.

Senast uppdaterad: 19 mars 2021