Vårens prao för årskurs 8 ställs in

Vårens prao-period för eleverna i årskurs 8 på Noretskolan och Morkarlbyhöjdens skola ställs in på grund av att det är för få elever som fått en praktikplats.

Foto på en kille som praktiserar på en matvarubutik.

Prao skulle ha genomförts under vecka 15 och 16 men då endast en liten andel av årskursens elever har lyckats få en praktikplats ställs vårens prao in. Orsaken är att få företag och organisationer vill ta emot praktikanter utifrån de rådande restriktionerna. Andelen elever som skulle ha kunnat genomföra sin prao är därmed för liten och leder till att skolan inte kan skapa rättvisa kring vårens prao-period för årskurs 8.

”Det är naturligtvis väldigt tråkigt att eleverna inte kan gå på prao som planerat, men situationen medger tyvärr inte det nu. Vi tittar nu över möjligheten att flytta prao-perioden till årskurs 9 eller erbjuda andra alternativ”, säger skolchef Inga-Lena Spansk.

Skolorna återkommer med mer information om prao för eleverna i årskurs 8 när det finns ett beslut.

Senast uppdaterad: 27 september 2021