Fjärrundervisningen förlängs för högstadieeleverna

Fjärrundervisningen för klasserna 7–9 på högstadieskolorna Morkarlbyhöjden och Noretskolan förlängs till och med den 30 april. Det innebär att enbart fjärrundervisning gäller för de eleverna.

Noretskolan och Morkarlbyhöjdens skola

Högstadieeleverna på Morkarbyhöjdens skola och Noretskolan fortsätter med fjärrundervisning.

Undantag görs för eleverna i grundsärskolan, Ängskolan och för elever i behov av närundervisning. De ska fortsättningsvis få ha sin undervisning i skolan.

Högstadieskolorna stänger sin undervisning på plats i skolorna efter rekommendation av Region Dalarnas smittskyddsenhet och efter att vårdcentralen sett ett ökande antal smittade bland elever i Mora. Beslutet har dock tagits av skolledningen på Mora kommun.

”Det är naturligtvis jättetråkigt att eleverna inte kan sin undervisning i skolan, men situationen bedöms som allvarlig och smittskyddsenheten råder oss att stänga skolan, och då gör vi det”, säger skolchef Inga-Lena Spansk i Mora kommun.

”Vi har redan många elever som är hemma på grund av symtom eller hushållskontakter och som nu kan närvara tack vare fjärrundervisningen.”

Eleverna kommer att erbjudas matlådor som skollunch. Matlådorna kommer att kunna hämtas på respektive högstadieskola, plus skolorna i Våmhus, Sollerön, Bjäkenbacken, Färnäs, Nusnäs och Vika för de som bor i närområdet. De exakta rutinerna för beställning av skollunch får eleverna information om från sina skolor.

Kulturskolan Miranda och ungdomsgården Rosa huset

Fram till 30 april kommer elever i Kulturskolan Miranda som går på högstadiet eller gymnasiet att undervisas på distans. Yngre elever fortsätter som vanligt med den coronaanpassade undervisningen.

Ungdomsgården Rosa huset håller stängt till och med den 30 april. Beslutet baseras på grundskolans och gymnasiets förlängda fjärrundervisning.

Senast uppdaterad: 16 augusti 2022