Moras högstadieskolor börjar återgång till närundervisning

Från och med måndag den 3 maj återgår högstadieeleverna på Morkarlbyhöjdens skola och Noretskolan successivt till undervisning i skolan. Årskurs 9 kommer att prioriteras för närundervisning och i det fall smittspridningen inte har förvärrats kommer båda högstadieskolorna att återgå till full närundervisning från och med måndag den 17 maj.

Morkarlbyhöjdens skola och Noretskolan

Högstadieeleverna i Mora har haft fjärrundervisning sedan den 29 mars efter att Region Dalarnas smittskyddsenhet och vårdcentralen såg ett ökande antal smittade bland eleverna i Mora. Men nu har Mora kommuns skolledning i samråd med Region Dalarnas smittskyddsenhet beslutat om att högstadieskolorna successivt kan återgå till närundervisning från och med 3 maj.

Vi är glada över att eleverna kan börja komma tillbaka till skolorna igen, men vi fortsätter arbetet med att hålla avstånd och är beredda på lokala anpassningar om smittspridningen skulle öka", säger skolchef Inga-Lena Spansk.

Det finns ett fortsatt behov av att minska trängseln i skolmiljön men Morkarlbyhöjden och Norets högstadieskolor har olika förutsättningar vad gäller lokaler och organisation. Därför kommer upplägget för återgång till full närundervisning se olika ut på de två skolorna.

Mer detaljerad information om hur undervisningen ska gå till finns på skolornas hemsidor och kan ges av respektive lärare och rektorer.

Skollunchen

De elever som har fjärrundervisning kommer att erbjudas matlådor som skollunch. Matlådorna kommer kunna hämtas på respektive högstadieskola, samt på skolorna i Våmhus, Sollerön, Bjäkenbacken, Färnäs, Nusnäs och Vika för de som bor i närområdet. Elever som bor i Venjan hämtar sin mat på Juntgårdens kök.

Beställning av matlådor görs på samma sätt som tidigare, du beställer till respektive studiepedagog senast klockan 8.00 dagen innan matlådan hämtas. Beställning av matlådor inför vecka 18 kan göras redan nu under vecka 17 till respektive högstadieskola och studiepedagog.

De elever som har närundervisning återgår till att äta i matsalen under sin ordinarie matrast.

Information från Kulturskolan Miranda

Från och med 3:e maj öppnar kulturskolan upp för fysisk undervisning en till en med elever från högstadiet och gymnasiet. I de fall det inte fungerar av olika anledningar så finns möjlighet att komma överens med sin kulturskolelärare om distansundervisning.

Senast uppdaterad: 28 april 2021