Extra stöd till KAIS Mora och Mora IK på grund av pandemin

Läget med covid-19 har gjort att föreningarna KAIS Mora IF och Mora IK har hamnat i ekonomisk kris. Mora kommunfullmäktige beslutade därför under måndagens sammanträde om extra föreningsstöd till de båda föreningarna, där fokus ligger på att stötta barn- och ungdomsverksamheterna.

Barn som spelar innebandy

Pandemin har slagit hårt mot föreningslivet. Föreningarna KAIS Mora IF och Mora IK har därför inkommit med förfrågningar till Mora kommun om extra föreningsstöd.

Kommunen har vid flera tillfällen fört en dialog där föreningarna har informerat om sina situationer och presenterat sina prognoser. Båda föreningarna har arbetat hårt för att försöka balansera ekonomin. De har bland annat tagit emot statligt stöd för bortfallet av intäkter under pandemin och arbetat med att minska sina kostnader samt försökt hitta nya sätt att få in intäkter för att klara av att hålla verksamheten igång. Trots detta är föreningarna i behov av extra ekonomiskt stöd.

– Vi vet att föreningarna har arbetat hårt och fortsatt kämpar för att ta sig igenom den situation som pandemin har försatt dom i och för att kunna driva sina verksamheter vidare. Så det känns bra att vi kan vara med och stötta dem i det här tuffa läget, säger fritidschef Maria Thorstensson.

KAIS Mora får driftsbidrag

Kais Moras förfrågan gäller extra föreningsstöd i form av driftsbidrag för deras egen idrottsarena Idre Fjäll Arena. Summerar man timmarna som finns att tillgå i Idre Fjäll arena så används cirka 89 procent av tiden för barn- och ungdomsverksamhet. Barn och ungdomar är alltså de stora användarna av arenan och det ligger därmed i kommunens intresse att föreningen kan fortsätta bedriva sin verksamhet och äga och driva arenan.

Kommunfullmäktiges beslut är att KAIS Mora IF ska få ett tillfälligt driftbidrag på 700 000 kr vilket baseras på 89 procent av de fastighetsrelaterade kostnaderna för Idre Fjäll Arena år 2020.

Efterskänkt hyra för Mora IK

Mora IK:s förfrågan om extra föreningsstöd gäller bland annat efterskänkt hyra för ishallen. Föreningen betalar idag en grundhyra samt en tilläggshyra som baseras på kostnader relaterade till den upprustning som gjordes av ishallen när Mora IK spelade i högsta serien SHL. Föreningen har även en avbetalning för ett sportgolv.

Summerar man istiderna i ishallen så används cirka 90 procent av tiden för barn- och ungdomsverksamhet och resterande 10 procent av elitverksamheten. Kommunfullmäktiges beslut är att Mora IK avskrivs den del av fordran som avser grundhyra för barn- och ungdomsverksamhet under perioden 1 april 2020 till 30 september 2021, vilket uppgår till 629 515 kronor. Kommunfullmäktige beviljar även att betalningsplanen avseende tilläggshyran för anpassningar till SHL samt sportgolv skjuts fram ett och ett halvt år.

Senast uppdaterad: 7 maj 2021