Anna Nises Borgström ny biträdande kommundirektör

Kommunstyrelsen har utsett Anna Nises Borgström som biträdande kommundirektör i Mora kommun. Hon tar över den befattningen efter Caroline Smitmanis Smids som har gått över till Leksands kommun som kommunchef.

Bild

Anna Nises Borgström har utsetts till biträdande kommundirektör i Mora kommun.

Anna Nises Borgström är idag personalchef i Mora kommun och kommer att ha befattningarna parallellt.

Hon ska biträda kommundirektören Peter Karlsson i den dagliga ledningen av kommunen, men i synnerhet med att samordna ledning och planering. En annan viktig uppgift är att bidra till planeringen av olika lednings- och chefsmöten, samt att bistå i utvecklingen av kommunens styr- och ledningsprocesser. En särskilt viktig uppgift är att ansvara för en sammanhållen personalpolitik.

”Det är uppgifter som jag i mångt och mycket redan är involverad i utifrån min roll som personalchef, skillnaden är att jag nu får ett ansvar att leda och samordna vissa processer. Det är klart att det innebär att vissa prioriteringar kommer behöva göras men vi är ett väldigt bra team på personalenheten så jag ser inga problem att kombinera rollerna,” säger Anna Nises Borgström.

Varför tackade du ja till jobbet?
”Jag har ett stort engagemang för de processer som jag nu får ansvar för och ser det som en spännande utmaning att få bidra till utvecklingen, för kommunens bästa. Jag känner mig hedrad över att få förtroendet att axla rollen som biträdande kommundirektör,” säger Anna.

Uppdraget att vara biträdande kommundirektör innebär bland annat att ersätta kommundirektören Peter Karlsson vid hans frånvaro.

"Det känns mycket bra att Anna är beredd att ta sig an uppdraget som biträdande kommundirektör. Hon kommer att vara ett gott stöd för mig och ledningen i det komplexa uppdraget att leda den kommunala organisationen", säger kommundirektör Peter Karlsson.

Senast uppdaterad: 10 maj 2021