Kommunen inför förbud mot att vistas på särskilda platser

Under perioderna 27 maj–5 juni och 10 juni–12 juni är det förbjudet att vistas på Tingsnäsbadet, Åmåsängsbadet och gymnasieområdet mellan klockan 20.00 till 06.00. Beslutet är taget med stöd av covid-19-lagen och syftar till att förhindra spridningen av covid-19.

Karta över de tre platserna i Mora där förbudet gäller. Bild 1: Tingsnäsbadet och gymnasieområdet inklusive Gödslan. Bild 2: Åmåsängsbadet.

Sedan den 11 mars 2021 har kommunen möjlighet att utfärda föreskrifter som förbjuder vistelse i en park, på en badplats eller på någon annan liknande särskilt angiven plats, om det finns en påtaglig risk för trängsel på platsen.

”Detta är ett historiskt beslut eftersom det är första gången Mora kommun använder den nya lagen om vistelseförbud. Vi förstår att det kan upplevas som en stor inskränkning i den personliga friheten, men vi menar att det är en nödvändig åtgärd för att begränsa smittspridningen”, säger Peter Karlsson, kommundirektör i Mora kommun.

Platserna i Mora har valts ut på grund av tidigare erfarenheter av folksamlingar i samband med skolavslutningar och studenten.

”Vi ser ljuset i tunneln när det gäller pandemin och det gäller att hålla i och hålla ut nu på slutet. Vistelseförbudet på några platser innebär att vi kan få lugnare skolavslutningar, vilket troligen ger mindre smittspridning och mindre tryck på sjukvården",säger Peter Karlsson.

Folkhälsomyndigheten och smittskydd på Region Dalarna har yttrat sig och båda myndigheterna ger stöd till Mora kommuns beslut om vistelseförbud”,

Det här gäller

Det är förbjudet att vistas på följande platser under perioderna 27 maj–5 juni samt 10 juni–12 juni mellan klockan 20.00 till 06.00:

  • Tingsnäsbadet
  • Gymnasieområdet inklusive Gödslan
  • Åmåsängsbadet

Gång- och cykelvägar är undantagna från förbudet. Förbudet gäller inte heller vistelse som beror på drift, underhåll eller liknande.

Den som bryter mot förbudet kan dömas till penningböter enligt lagen om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19.

Senast uppdaterad: 7 november 2022