Befolkningen ökar i Mora kommun

Mora kommun fortsätter att växa och befolkningen har nu ökat för sjunde året i rad. Under 2020 ökade befolkningen med 22 personer. Sedan 2014 har kommunen ökat sin befolkning med 486 personer. Vid årsskiftet 2020/2021 hade Mora kommun 20 492 invånare.

Prognos för befolkningen i Mora fram till år 2050.

Prognos för befolkningen i Mora fram till år 2050.

Befolkningsförändring 2020

Den främsta förklaringen till befolkningsökningen är att fler människor flyttar till kommunen än flyttar ut från kommunen. Totalt flyttade 955 personer till Mora kommun under 2020 samtidigt som 846 personer lämnade kommunen. Därmed fick Mora ett flyttningsöverskott på 109 personer. Födelseöverskottet fortsätter att vara negativt då 230 personer avled samtidigt som 150 personer föddes, vilket ger en skillnad på -88. Utöver flytt- och födelsenetto finns också en justeringspost på 1 person. Av hela Moras befolkning är 91 procent födda i Sverige (riksgenomsnitt ligger på 80 procent).

Åldersstruktur

Den senaste redovisningen över åldersfördelningen visar att Moras befolkning bestod av 21 procent barn och unga upp till 19 år. Befolkningen i åldern 20 till 64 år svarade för 51 procent medan 28 procent var 65 år eller äldre. Medelåldern är 45,6 år (varav 44,8 år för män och 46,5 år för kvinnor) vilket ligger över rikets genomsnitt på 41,43 år.

Befolkningsprognos

I likhet med många andra kommuner förväntas Moras befolkning bli allt äldre. Allra snabbast förväntas den äldsta delen av befolkningen att öka. Att fler människor lever ett långt liv är positivt. Men en större andel pensionärer betyder samtidigt att den förvärvsarbetande delen av befolkningen minskar. Färre ska försörja fler och det riskerar att bli brist på arbetskraft inom många yrken. På bilden ovan visas en prognos för hur befolkningsstrukturen förväntas att se ut fram till år 2050.

Senast uppdaterad: 26 maj 2021