Mora och Orsa föreslås gå ihop i gemensamma förvaltningar och nämnder för miljö- och byggnadsfrågor

Kommunstyrelsen i Mora har beslutat att gå vidare med förslaget om en gemensam politisk nämnd och en förvaltning för miljö- och stadsbyggnad tillsammans med Orsa kommun. Redan idag har Mora och Orsa en gemensam förvaltning för miljö och en för stadsbyggnad, liksom en gemensam miljönämnd.

Laptop med karta

I oktober 2020 fattade både Mora och Orsa kommuner ett inriktningsbeslut om att samarbeta fullt ut på miljö- och stadsbyggnadsområdet.  Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.Det skulle innebära att det bildas en enda förvaltning för både Mora och Orsa, för både miljö- och stadsbyggnadsfrågor. Det skulle göra att arbetet på förvaltningarna effektiviserades, genom att tjänstemännen kunde arbeta mot en enda politisk nämnd och samordna arbetet i en förvaltning.

Det innebär att de båda byggnadsnämnderna i Mora och Orsa blir en enda gemensam. Värdkommun för den nya gemensamma förvaltningen blir Mora och Lena Bergman är nyrekryterad som förvaltningschef. I Orsa kommer det att finnas ett bemannat verksamhetskontor för besökare med miljöinspektörer och bygglovhandläggare.

Från och med 1 januari 2023 blir det en enda gemensam miljö- och byggnadsnämnd och de båda byggnadsnämnderna i Mora och Orsa samt den gemensamma miljönämnden upphör.

I samband med att en gemensam nämnd inrättas 2023, överförs också ansvaret för tillsyn, handläggning och beslut enligt alkohol- och tobakslagen. Alkoholhandläggarna tillhör idag socialförvaltningen i Mora och de samordnas nu i den nya miljö- och byggnadsnämnden.

”Erfarenheterna av samverkan på miljöområdet är goda. Nu vill vi ta steget fullt ut även i byggnadsfrågorna. Avståndet mellan Mora och Orsa är inte stort och många frågor och ärenden är likartade i båda kommunerna”, säger Anna Hed, kommunstyrelsens ordförande (C).

”Servicen för medborgare och näringsliv kommer att bli minst lika bra som nu och förhoppningsvis förkortas handläggningstiderna. Det här gynnar även kompetensutveckling och vi får lättare att göra kvalificerade rekryteringar”, fortsätter Anna.

Tidsplan

Den 1 juni beslutade kommunstyrelsen i Mora att godkänna avtalen som innebär en gemensam miljö- och byggnadsförvaltning från 1 september 2021 och en gemensam miljö- och byggnadsnämnd från 1 januari 2023.

Den 21 juni kommer frågan att tas upp för slutligt beslut i Mora kommunfullmäktige.

I Orsa fattade kommunstyrelsen beslut om samverkansavtalen på bygg- och miljöområdet den 31 maj och frågan kommer upp i Orsa kommunfullmäktige den 14 juni.

Senast uppdaterad: 2 december 2021