Moras företagsklimat något svalare 2020

Företagsklimatet mäts årligen i en enkätundersökning som genomförs av Svenskt Näringsliv. Den mätning som gjordes i januari i år visar att företagsklimatet i Mora har blivit något svalare sedan förra årets mätning. Vissa områden har förbättrats, medan annat pekar på vad som behöver förbättras.

Sammanfattande omdöme av företagsklimatet i kommunen.

Sammanfattande omdöme av företagsklimatet i kommunen. Foto: foretagsklimat.se

Svenskt Näringsliv gör årligen en undersökning bland företagen i Sverige om företagsklimatet. Enkäten går ut i januari och i maj kommer resultatet på enkäten. Resultaten presenterades nyligen och de visar att det sammanfattande omdömet om företagsklimatet i Mora har gått ner med 0,2 enheter från 3,7 till 3,5, jämfört med föregående mätning.

Områden som har blivit bättre är bland annat tillgång till relevant kompetens, mobilnät och bredband samt skolans kontakter med näringslivet. De två senare är områden som kommunen har satsat extra på under de senaste åren. Sämre betyg får kommunpolitikers och tjänstemäns attityder till företagande samt service. Här pågår ett arbete och mätningen visar att det behöver fortsätta.

Det som företagen framför allt efterfrågar för ett bättre företagsklimat är flera bostäder, snabbare handläggning, förbättrad lokal infrastruktur samt en förbättrad dialog och förståelse.

Ta del av resultaten på www.foretagsklimat.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Senast uppdaterad: 3 juni 2021