Film - Paneldiskussion med unga om Strandenområdet

På kommunfullmäktiges nästa sammanträde den 21 juni ska Moras politiker fatta beslut om en föreslagen inriktning för vad som ska hända med Strandenområdet. Inför beslutet har Mora kommun tagit fram en film, där frågor och svar om projektet behandlas ur ett ungdomsperspektiv.

Skärmbild från informationsfilm för unga om Strandenprojektet. 

I maj fick alla högstadieelever i Mora möjlighet att ställa frågor om vad som ska hända med Strandenområdet. Frågorna ställdes till skolchef Inga-lena Spansk och Rose-Mari Bogg som är ordförande i för- och grundskolenämnden. För att ge svar på frågorna spelade kommunen in en film, där William Särström som är ordförande i elevrådet på Noretskolan tillsammans med Oliver Blomstedt Renman som är vice ordförande i elevrådet på Morkarlbyhöjden ställde elevernas frågor.

Se filmen nedan!

Senast uppdaterad: 4 juni 2021