Kronprinsessparet i digitalt möte med Mora kommun om det aktuella läget

Kronprinsessan Victoria och prins Daniel har haft ett särskilt möte med Mora kommun om läget under pandemin och vilka utmaningar som kommunen står inför. Mötet genomfördes helt digitalt och från Mora kommun deltog kommundirektör Peter Karlsson och kommunstyrelsens ordförande Anna Hed (C).

Foto på kommundirektör Peter Karlsson och kommunstyrelsens ordförande Anna Hed (C) när de hade ett digitalt möte med kronprinsessan Victoria och prins Daniel.

Kommundirektör Peter Karlsson och kommunstyrelsens ordförande Anna Hed (C) hade ett digitalt möte med kronprinsessan Victoria och prins Daniel. Foto: Anders Rosén.

Kronprinsessparet genomför just nu en rad möten med Sveriges kommuner för att hålla sig underrättade om det aktuella läget ute i landet. Alla möten sker digitalt genom verktyget Teams.

Mötet med Mora kommun varade i cirka 25 minuter och Kronprinsessparet förklarade att de gärna återvänder till Mora kommun så snart det är möjligt. De ville också veta vad som engagerar allmänhet och företag och vad ”människor pratar om mycket nu”.

Anna Hed och Peter Karlsson berättade om de stora utvecklingsprojekten i kommunen: den nya genomfarten, som dessvärre just nu står still på grund av en konflikt mellan Trafikverket och entreprenören. Det är något som många i Mora beklagar. Ett annat stort projekt är det nya Strandenområdet, där en ny modern 7–9-skola planera att byggas.

Företrädarna för Mora kommun redogjorde naturligtvis också för situationen under pandemin. I Mora har coronatiden slagit hårt mot bland annat föreningar och företag. Anna och Peter berättade om det stöd som kommunen har kunnat ge. Ett exempel är föreningsbidrag och där föreningarna har kunnat återgälda genom att ställa upp på utökade nattvandringar, vilket Kronprinsessparet menade var en utmärkt och föredömlig idé.

Kronprinsessan och Prins Daniel var särskilt intresserade av kompetensförsörjning och rekrytering av exempelvis lärare. Peter och Anna svarade att det är en stor utmaning för kommunen och att både näringsliv, kommun och region står inför stora rekryteringsbehov, men att det då också måste byggas fler bostäder.

Kronprinsessparet beklagade att 500-årsjubiléet av Gustav Wasa i Mora och grundandet av det livgarde i Mora, som blev grunden till den svenska armén, inte hade kunnat firas mer publikt på grund av pandemin. De menade dock att Mora kommun tycktes ha gjort det bästa av situationen.

Kronprinsessan Victoria och Prins Daniel tackade för mötet eftersom det är viktigt att lära sig mer om kommunerna och att de gärna vill komma till Mora så snart situationen tillåter.

Kommundirektör Peter Karlsson och kommunstyrelsens ordförande Anna Hed (C) står vid datorn där de har ett digitalt möte med kronprinsessan Victoria och prins Daniel.

Kommundirektör Peter Karlsson och kommunstyrelsens ordförande Anna Hed (C) höll mötet med kronprinsessan Victoria och prins Daniel i plenisalen.

Senast uppdaterad: 10 juni 2021