Familjefrid – hjälp och stöd vid våld i nära relationer

Våld i nära relationer tycks ha ökat i spåren av den pågående pandemin. Hos Familjefrid kan du få hjälp, oavsett om du är den som utsätts för eller utövar våld.

Foto på ett pappershjärta med en reva som hålls ihop av ett plåster

Våld i nära relationer förekommer i alla grupper, oavsett inkomst och utbildningsnivå och är en starkt bidragande orsak till fysisk och psykisk ohälsa hos barn och vuxna. Både den som utsätts och utsätter känner ofta skam över sin situation vilket gör att man ofta försöker dölja för sin omgivning vad som sker i hemmet.

I den kommunala verksamheten Familjefrid arbetar socionomer och psykoterapeuter med lång erfarenhet samt vidareutbildning med att möta, stötta och behandla personer som varit utsatta för våld i nära relation samt ge behandling till den som utövar våld i nära relation. Familjefrid tar emot utsatta och utövare oavsett kön.

Att vara utsatt för våld kan förutom fysiskt våld innebära att partnern vill bestämma över en, vem man umgås med och vad man gör. Det kan innebära att partnern bestämmer över ens ekonomi, att man utsätts för hot och kränkningar eller att partnern via telefonen kontrollerar var man är eller vem man träffar.

Familjefrids arbete sker i huvudsak individuellt, men sedan 2019 erbjuds även gruppbehandling för kvinnor som utsatts för våld i nära relation. De är även utbildade i och arbetar med metoder utvecklade av Alternativ Till Våld (ATV) för att hjälpa män med våldsbeteende att upphöra med våldet.

Familjefrid riktar sig till boende i Malung-Sälen, Mora, Orsa och Älvdalens kommuner. Mottagningen finns i Mora, med filialer i Särna och Malung.

All kontakt med Familjefrid är kostnadsfri och de för inga journaler.

Läs mer om familjefrid

Kontakta familjefrid

Socialjouren

För det akuta bemötandet av personer som varit utsatta för våld i nära relation finns socialjouren som går att nå dygnet runt genom att ringa 112.

Senast uppdaterad: 17 augusti 2022