Oförändrad kommunalskatt i Mora för 2022

Skattesatsen i Mora kommer ligga kvar på 22,34 kronor även under 2022. Detta enligt det förslag som kommunfullmäktige ska besluta om vid ett extra sammanträde den 28 juni.

Pengar

För att främja befolkningstillväxten är målsättningen att ha en kommunalskatt som inte ligger över genomsnittet för andra kommuner.

I Mora kommer alltså skattesatsen att uppgå till 22,34 kronor per hundralapp för 2022, det vill säga 22,34 procent av Morabons beskattningsbara inkomst.

Utöver skatten till Mora kommun, tillkommer skatt till Region Dalarna och till Svenska kyrkan för den som är medlem där. Alla betalar dock en mindre begravningsavgift.

”Mora kommun har liksom många andra kommuner en besvärlig ekonomisk situation. En del kan kopplas till pandemin, men det beror även på andra faktorer som den demografiska obalansen. Detta är något vi arbetar med, och att höja skatten är inget som föreslås i dagsläget. En skattehöjning medför en rad negativa effekter och därför behåller vi samma skattesats även nästa år”, säger Anna Hed (C), kommunstyrelsens ordförande i Mora kommun.

Senast uppdaterad: 22 juni 2021