Ställ dina frågor och funderingar kring den fördjupade översiktsplanen

Den 23 och 29 juni kommer personal från stadsbyggnadsförvaltningen finnas på Mora bibliotek för att svara på frågor kring den fördjupade översiktsplanen för Moras tätort.

Utsidan av Mora bibliotek och kulturhus

Personalen kommer att vara på plats mellan klockan 10:00-12:00 och 14:00-16:00 för att svara på frågor. Ytterligare mötestillfällen planeras under augusti, dag och tid meddelas senare.

Läs mer om FÖP:en här

Synpunkter på förslaget senast den 31 augusti 2021.

Har du synpunkter på granskningsförslaget kan du skriva till oss på:
Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa
Fredsgatan 12
792 80 Mora
eller via e-post: plan.stadsbygg@mora.se
Glöm inte att märka skrivelsen med diarienummer: MK KS 2019/00366.

Senast uppdaterad: 22 juni 2021