Ett minnesmärke över offren för häxprocesserna i Mora har invigts

I måndags den 21 juni invigdes ett minnesmärke över de som föll offer för de fruktansvärda häxprocesserna i Mora 1669-1671. Vid en liten ceremoni invigdes minnesstenen med namn, ålder och byhärkomst på alla offren.

Kommunstyrelsens ordförande Anna Hed höll ett tal, läste upp alla namn och lade ned blommor vid minnesmärket. Släktforskare Torbjörn Näs som försett kommunen med faktaunderlag till stenens text, berättade om terrorn som rådde under den tiden då häxprocesserna ägde rum.

Anneli Larsson på Mora bygdearkiv sa några ord om arbetsprocessen med att ta fram minnesmärket och kommunfullmäktiges ordförande Lennart Sacrédeus höll ett avslutande anförande.

Ceremonin inleddes och avslutades med vacker och stämningsfull musik på kohorn av kulturskolechef Melker Brodin.

Minnesmärket

Anneli Larsson på Mora bygdearkiv har arbetat med att ta fram minnesmärket efter ett medborgarförslag som fullmäktige gav kulturenheten i uppdrag att utföra. Namnen är gjutna i brons av Morells Gjuteri i Östnor och infällda i en älvdalssandsten på 2,3 ton från Wasasten i Mångsbodarna. Inspiration till stenen hämtades från Moras lokala kulturarv, bland annat från Malibambo på Solleröskogen som berättar om ett annat kvinnoöde på 1300-talet.

Minnesstenen ligger på Älvstranden i Tuvan, platsen där avrättningarna skedde under häxprocesserna 1669-1671.

Platsen där minnesmärket finns
Senast uppdaterad: 27 juni 2022