Extra kommunfullmäktige den 28 juni om kommunplan och skattesats

Det blir ett extra kommunfullmäktige den 28 juni klockan 18.30. Vid det mötet kommer framför allt kommunplan och skattesats att behandlas. Fullmäktiges möte på måndagskvällen den 21 juni drog ut länge på tiden och därför kommer ett extra sammanträde att genomföras kommande måndag.

Kommunfullmäktige i Mora

Vid det extra mötet kommer kommunplan och skattesats för 2022 att behandlas, liksom några valärenden. Det förslag som ligger från kommunstyrelsen är att den kommunala skatten för 2022 ska vara oförändrad.

Kommunfullmäktiges möte den 21 juni började klockan 17.00 och slutade inte förrän 23.00. En omfattande dagordning och bland annat en lång diskussion om Strandenområdet gjorde att mötet drog ut på tiden.

Senast uppdaterad: 16 augusti 2022