Obetydligt minskad turistomsättning i Mora kommun 2020

Trots kraftig påverkan av covid-19-pandemin så har turistintäkterna minskat obetydligt i Mora kommun året 2020 jämfört med 2019, det visar analysen TEM 2020. Den totala turistomsättningen (inklusive genomfartsturismen) uppgick till 1407 miljoner kronor, en minskning med blygsamma 67 miljoner kronor jämfört med föregående år (1 474 miljoner kronor). Det innebär att besöksnäringen, trots rådande pandemi, gav över 100 miljoner i skatteintäkter. Turistomsättningen motsvarar cirka 700 helårsanställda.

Foto på gågatan

Analysen TEM 2020 genomförs av företaget RESURS för Resor och Turism och är en turistekonomisk modell som används som ett verktyg för att mäta turismens inverkan på den lokala ekonomin. RESURS har utfört effektberäkningar av turismens betydelse för samhällsekonomin totalt och fördelat på branscher, sysselsättning och skatteeffekter för mer än 230 av Sveriges 290 kommuner.

"Det är glädjande att den totala omsättningen av vår besöksnäring inte har minskat mera än vad som framgår av undersökningen, men bakom siffrorna döljer sig en fortsatt tuff situation för många av våra besöksnäringsföretag" säger Anders Björkman utvecklingschef i Mora Kommun.

"Vi kan bara hoppas att pandemin nu klingar av, så att våra viktiga besöksnäringsföretag åter kan ta emot besökare från både när och fjärran och visa upp vårt vackra Mora" avslutar Anders.

Sifforna för Mora Kommun enligt ovan avser den sammanlagda omsättningen, där både den inresande turismen och genomfartsresenärerna ingår. Mora är den kommun i Siljansområdet som påverkas mest av genomfartsresenärerna, eftersom många reser vidare till Sälen, Idre och andra resmål. Genomfartsresenärerna är den omsättningsmässigt största enskilda kategorin med 969 miljoner kronor och påverkar framförallt branscherna livsmedel, restaurang, transport och shopping. Livsmedel är den omsättningsmässigt största branschen med 722 miljoner kronor, i huvudsak beroende på genomfartsresenärerna.

Omsättningen för alla övernattningar har minskat med 43 miljoner kronor 2020 jämfört med 2019. För de kommersiella boendeformerna hotell, vandrarhem och camping har omsättningen minskat med cirka 71 miljoner kronor jämfört med föregående år. Camping var den vanligaste kommersiella övernattningskategorin med 34 procent av samtliga kommersiella övernattningar och kategorin släkt/vänner var den vanligaste privata övernattningskategorin med 30,5 procent av samtliga övernattningar.

Det gjordes knappt 980 000 turistiska övernattningar i kommunen under 2020. Av dessa var drygt 380 000 kommersiella boendeformer, det vill säga hotell, stugbyar, vandrarhem och camping. De svenska gästnätterna svarade för större delen av samtliga gästnätter. Tyskland var den största nationaliteten av utländska gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping enligt SCB (Statistiska Centralbyrån).

Senast uppdaterad: 29 juni 2021