Pensionärer i Mora tycker till om trygghetsboenden

Pensionärer i Mora kommun har fått möjlighet att tycka till om trygghetsboenden i en enkät som socialförvaltningen skickade ut under våren. Resultatet av enkäten kommer att presenteras i socialnämnden efter sommaren och blir input i det fortsatta arbetet kring inriktning på trygghetsbostäder.

Äldre kvinna med rullator

Enkäten är en del av ett pågående arbete kring trygghetsbostäder som socialförvaltningen arbetar med på uppdrag av socialnämnden.

"Vi har tagit hjälp av pensionärsföreningar för att nå ut till medlemmarna. Det var många som tog tillfället i akt att svara vilket är glädjande. Det är viktigt att de som ska använda trygghetsboendena får möjlighet att påverka", säger Anna Ståhlkloo, socialchef Mora kommun.

Under våren 2021 skickades 450 enkäter ut och 222 personer svarade vilket ger en svarsfrekvens på 49%. Frågorna i enkäten har varit öppna och några exempel på frågor är;

  • Vad skulle kunna få dig att flytta till ett trygghetsboende?
  • Vad är viktigt att ha tillgång eller närhet till?
  • Skulle du önska att det fanns gemensamma aktiviteter? I så fall vad/vilka?

En majoritet av pensionärerna som svarat har beskrivit följande som orsaker till att flytta till ett trygghetsboende, att man inte längre klarar av att bo hemma, att man inte kan ta hand om det egna hemmet, ensamhet/önskar mer social kontakt och närhet till andra äldre.

I sammanställningen av enkäten framkommer att det är av stor vikt med närhet till affärer, butiker, men även närhet till läkare/vårdcentral ligger högt på önskelistan, likaså goda möjligheter till utevistelse och bra promenadvägar. Ytterligare som framgår av enkäten är vikten av bra kommunikationsmöjligheter, gemensam matsal, restaurang eller matservering.

Mer än hälften av de svarande lyfte vikten av gemensamma aktiviteter som gymnastik, promenader, tillgång till träningslokal, möjlighet till att få vara kreativ inom sin hobby, till exempel handarbete, snickeri, målning samt musik och underhållning som viktiga faktorer.

I enkäten fanns även möjlighet att skriva om övriga områden, där framkom olika teman där omtanke, vård och prioritering av de äldre är återkommande.

"Vi kommer att fortsätta ha dialog med pensionärsorganisationerna i viktiga framtidsfrågor, som till exempel Nära vård och Välfärdsteknik. Vi hoppas på ett fortsatt starkt engagemang då", säger Anna Ståhlkloo.

Senast uppdaterad: 2 juli 2021