Genomfartsbygget stoppat - Så påverkas Mora

Projektet med genomfarten i Mora kommer att pågå under längre tid än vad som är planerat. Det blir konsekvensen efter att Trafikverket beslutat häva kontraktet med entreprenören.

Foto på genomfartsbygget

- Rent funktionellt så flyter trafiken på bra, till och med bättre än vad det gjorde innan projektet och byggarbetet drog igång. Men, vi kommer att få leva med en byggarbetsplats under en betydligt längre tid än vad vi räknat med, säger Klas Darlin, samhällsplanerare i Mora kommun och kommunens projektledare för Genomfart Mora.

Arbetet med vägbygget har stått still sedan början på juni då entreprenören avbröt arbetet efter oenigheter med Trafikverket. Nästa steg är att Trafikverket ska göra en ny upphandling av återstående arbete.

- Det kommer troligen kosta mer pengar. Men Mora kommun har ett avtal med Trafikverket där det framgår hur stor del som kommunen ska finansiera. Det avtalet gäller fortfarande och vi står fast vid det, säger Klas Darlin.

I princip förlorar projektet hela byggsäsongen 2021 och den tiden måste man ta igen. Det innebär att troligen hela 2023 kommer att behöva tas i anspråk för att bygga färdigt genomfarten.

- Vi får hoppas på att vi kan inviga vår nya genomfart sensommaren 2024. Men, nu får vi avvakta Trafikverkets arbete och upphandling innan vi vet mer konkret vad detta innebär, avslutar Klas Darlin.

Läs mer på Trafikverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Senast uppdaterad: 16 augusti 2022