Mora kommun motsätter sig vite

Nu bemöter Socialnämnden i Mora kommun den begäran om vite som Arbetsmiljöverket lämnat in till Förvaltningsrätten. Socialnämnden menar att flera åtgärder redan gjorts och därför bör vitesföreläggandet inte dömas ut.

- Det är flera delar i Arbetsmiljöverkets begäran om vite som vi inte håller med om. En del av kritiken handlar till exempel om lokaler som vi redan flyttat ut från. När det gäller arbetsmiljön har vi ett pågående arbete inom arbete och integration, säger Pia Blomstedt, tf förvaltningschef Socialförvaltningen.

Som en del av arbetsmiljöarbetet har en extra person anställts under en period för att genomföra uppföljningar som tidigare försummats. Arbetsmiljön är en stående punkt på arbetsplatsträffar och veckovisa enhetsmöten och månadsmöte med skyddsombud är fastställt. Riskbedömning har gjorts på samtliga enheter och en handlingsplan har tagits fram.

Enligt överenskommelse med kommunens medicinskt ansvariga sköterska (MAS) ska eventuella risker för coronasmitta åtgärdas direkt.

- Vi tar väldigt allvarligt på eventuella risker kring coronasmitta och har kontinuerlig dialog med vår MAS kring det. Om vi skulle se någon risk så åtgärdas det på en gång, säger Pia Blomstedt, tf förvaltningschef Socialförvaltningen.

Senast uppdaterad: 21 juli 2021