Status - Genomfart Mora

E45 och väg 70 går genom centrala Mora med intensiv trafik och köbildning vissa tider. Trafikverket arbetar tillsammans med Mora kommun för att skapa en smidigare och säkrare väg genom centrala Mora där trafiken flyter på bättre. Byggandet har dock stått stilla sedan början på juni.

Vy över genomfarten i Mora

Det var den 2 juni i år som entreprenören TC Byggföretag AB avbröt arbetena på E45/V70 genom Mora. En månad senare hävde Trafikverket kontraktet. Det innebär att byggnationen har stått stilla sedan början på juni.

I mitten på juli meddelade Trafikverket att de har startat en upphandling av entreprenör som ska avsluta de påbörjade arbetena på den första delsträckan på E45/V70. Förhoppningen är att en ny entreprenör kan vara på plats redan i början av september.

Om du vill hålla dig uppdaterad och veta mer om arbetet med genomfarten kan du läsa mer på Trafikverkets webbplats. Se länk nedan.

Senast uppdaterad: 28 mars 2023