Information om coronaviruset

Den här informationen är uppdaterad: 2023-03-27

Här hittar du den senaste informationen om covid-läget i Mora kommun samt länkat till andra myndigheter.

Vem ska jag kontakta?

Om du känner dig sjuk eller har symtom kan du ringa 1177 för rådgivning.

Allmänna frågor
Läs mer på Folkhälsomyndigheten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. eller Krisinformation.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. om du har allmänna frågor om covid-19. Du kan även ringa telefonnummer 113 13.

Så hanterar Mora kommun spridningen av coronaviruset

Mora kommun samordnar sina åtgärder med Länsstyrelsen Dalarna och övriga länet samt följer rekommendationerna från andra statliga myndigheter. Det är Region Dalarna som är ansvarig för sjukvården i länet.

Mora kommun har en pandemiplan för att ha beredskap om många anställda blir sjuka och hur vård och omsorg kan klaras för de som kommunen har ansvar för.

Gymnasieskolan

Förskolor och skolor i Mora kommun

Högstadieskolorna

I dagsläget har Folkhälsomyndigheten inte infört några nya rekommendationer i grundskola eller gymnasium. Argumentet för att hålla skolorna öppna är att det är viktigt att barn och ungdomar får vara i skolan.

Om barnet blir sjukt

Om ett barn har symtom som hosta, andningssvårigheter och feber ska barnet stanna hemma från skolan och fritidsaktiviteter. De flesta behöver inte lämna prov vid symtom på covid-19 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Hur länge ska sjuka barn stanna hemma?

På Folkhälsomyndighetens webbplats finns uppdaterad information om hur länge vuxna och barn ska stanna hemma. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ska symtomfria barn stanna hemma om en familjemedlem har covid-19?

På Folkhälsomyndighetens webbplats hittar du de senaste rekommendationerna för om du eller någon i familjen blivit sjuk. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Företagare

På webbplatsen verksamt.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.finns samlad information om covid-relaterade frågor för företagare från myndigheter.

Allmänna råd och restriktioner

Vaccination mot covid-19 är gratis och erbjuds av Region Dalarna.

Vaccinationsbevis

Om du är vaccinerad mot covid-19 kan du få ett vaccinationsbevis. Beviset underlättar vid resor utomlands. Via e-tjänsten Covidbevis.se  Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.kan du logga in och hämta ett bevis på att du vaccinerat dig mot covid-19.

Läs mer om vaccinationsbevis på Folkhälsomyndighetens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Det är Region Dalarna som ansvarar för provtagning av covid-19 samt smittspårning. Provtagningen är alltid gratis.

Utrikesdepartementet, UD, uppdaterar sina aktuella råd om utlandsresor kontinuerligt.

Senast uppdaterad: 27 mars 2023