Tyck till om planen för framtidens Mora

Mora kommun har tagit fram ett förslag om hur tätorten kan utvecklas de närmaste 10 - 15 åren. Förslaget kallas fördjupad översiktsplan.

Utställning av FÖP på Mora bibliotek.

Utställning på Mora bibliotek.

- Målsättningen är att det ska vara 22 000 invånare i kommunen 2030. Om Mora ska kunna växa på ett bra sätt är det viktigt att vi planerar för framtiden, säger Daniel Falk, planchef på Stadbyggnadsförvaltningen.

Just nu pågår en utställning om den fördjupade översiktsplanen på biblioteket i Mora och den 18 augusti klockan 15.00 – 18.00 kommer medarbetare från Stadsbyggnadsförvaltningen att finnas på plats för att svara på frågor.

- Vi vill skapa möjlighet för alla i Mora att ställa frågor och prata med oss om den fördjupade översiktsplanen och vi hoppas att många tar tillfället i akt och kommer till biblioteket den 18 augusti, säger Fia Jobs, planarkitekt på Stadsbyggnadsförvaltningen.

Vad är en fördjupad översiktsplan?

En fördjupad översiktsplan visar hur bebyggelsen i tätorten ska utvecklas i ett långsiktigt perspektiv, till exempel var nya bostads-, handels- och industriområden föreslås ligga i framtiden. Den fördjupade översiktsplanen (FÖP) är en vision om hur Mora tätort kan utvecklas de kommande 10 – 15 åren.
- Planen beskriver en översiktlig vision för hur staden ska växa fram till 2030. Den är inte juridiskt bindande men ger vägledning för efterföljande detaljplanering och bygglov där planerna blir mer konkreta, berättar Sandra Håmås, planarkitekt på Stadsbyggnadsförvaltningen.

Hur ser tidplanen ut?

Den fördjupade översiktsplanen finns tillgänglig för granskning mellan den 7 juni och 31 augusti, både digitalt på Mora kommuns webbsida - morakommun.se/fop - och som lånehandling på Moras bibliotek.

- Det innebär att du har möjlighet att se hur förslaget förändrats utifrån synpunkter som kommit in under samrådet och du har även möjlighet att tycka till innan planen antas. Efter granskningen sammanställs de yttranden som kommit in i ett särskilt utlåtande och detta utlåtande blir en del av de planhandlingar som sedan antas av kommunfullmäktige, förklarar Daniel Falk, planchef på Stadsbyggnadsförvaltningen.

Hur kan jag tycka till?

Du kan skicka dina synpunkter via post till:

Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa
Fredsgatan 12,
792 80 Mora

eller skicka ett e-postmeddelande till plan.stadsbygg@mora.se

Märk skrivelsen med ”MK KS 2019/00366”.

Senast uppdaterad: 16 augusti 2021