Arbetet med genomfart Mora återupptas i september

I september påbörjas arbetet med att färdigställa de delar som är påbörjade i genomfartsprojektets delsträcka 1. Enligt Trafikverket beräknas projektet vara klart hösten 2024.

Resecentrums parkering från 
Senast uppdaterad: 18 augusti 2021