Mora och Orsa kommun bildar gemensam Miljö- och byggnadsförvaltning

Den 1 september går Mora och Orsa kommun över i en gemensam förvaltning för miljö- och byggnadsfrågor. Målet är att erbjuda bättre service till medborgarna med en mer effektiv handläggning av ärenden.

Stadsbyggnadsförvaltningens kontor i Mora på Fredsgatan 12. Fotograferat sommaren 2019.

Mora och Orsa har sedan flera år samarbetat inom dessa områden med en gemensam stadsbyggnadsförvaltning och ett gemensamt miljökontor, liksom två byggnadsnämnder och en gemensam miljönämnd.

I juni 2021 beslutade de båda kommunerna om att bilda en gemensam förvaltning för miljö- och byggnadsfrågor.

- Vi kommer att få en snabbare handläggning i tillståndsgivning och myndighetsutövning tack vare det stärkta samarbetet. Mora blir värdkommun för den nya gemensamma förvaltningen och det kommer även att finnas bemanning i Orsa med miljöinspektörer och bygglovshandläggare, berättar Lena Bergman, förvaltningschef för den nya miljö- och byggnadsförvaltningen.

Gemensam nämnd från 2023

Från och med 1 januari 2023 blir det en gemensam miljö- och byggnadsnämnd och de båda byggnadsnämnderna i Mora och Orsa samt den gemensamma miljönämnden upphör.

- Det är viktigt att samla myndighetsuppgifterna i en och samma förvaltning och nämnd. Det är positivt att vi fördjupar samarbetet inom miljö, bygglov och planläggning det innebär att vi kan ge en bättre service till våra medborgare och företag, säger Mikael Thalin (C), kommunstyrelsens ordförande i Orsa.

- Vi blir mer effektiva i vår hantering när vi samlar myndighetsfrågorna. Vi har mycket gemensamt inom bygg- och miljöområdet i Mora och Orsa, så det är naturligt att fortsätta samverka, säger Anna Hed (C), kommunstyrelsens ordförande i Mora.

Alkohol- och tobakstillsynen i den nya förvaltningen

I samband med att en gemensam nämnd inrättas 2023 överförs också ansvaret för tillsyn, handläggning och beslut enligt alkohol- och tobakslagen. Alkoholhandläggarna tillhör idag omsorgen i respektive kommun och kommer 2023 att samordnas i miljö- och byggnadsnämnden då de har myndighetsutövningen och arbetet med främjande myndighetsutövning i den gemensamt med miljö- och bygg.

Senast uppdaterad: 31 augusti 2021