Mora kommun söker god man och förvaltare

Vill du hjälpa någon som på grund av hälsoskäl har nedsatt förmåga att sköta sina rättsliga, ekonomiska eller personliga angelägenheter? Nu söker överförmyndarkansliet fler som kan tänka sig bli god man och/eller förvaltare.

Par betalar räkningar. Mostphotos.

En god man eller förvaltare kan stötta den som behöver hjälp med sina ekonomiska och juridiska rättigheter. Det kan till exempel handla om hjälp att betala räkningar eller att få rätt vård och omsorg. Skillnaden mellan en god man och förvaltare är att god man är ett frivilligt stöd, medan en förvaltare är utsedd av tingsrätten.

Just nu söker överförmyndarkansliet dig som kan tänka dig bli god man eller förvaltare. Lagen föreskriver inte annat än att den person som utses till god man eller förvaltare ska vara en rättrådig, erfaren och i övrigt lämplig man eller kvinna som är myndig och själv inte har förvaltare. Det är också önskvärt att personen går överförmyndarsamverkans utbildning till god man, vilket även överförmyndarsamverkan är skyldig att erbjuda alla nya gode män. Uppdraget är arvodesbaserat.

Vill du bli god man eller förvaltare?

Läs mer och ansök till att bli god man här

Vi erbjuder kostnadsfri utbildning i KS-salen, Mora kommunhus den 19:e oktober 2021 kl: 08:30-16:00. Vi bjuder på lunch och kaffe.

För anmälan ring: 0250-263 50 eller e-post: overformyndaren@mora.se senast den 17 oktober 2021.

Senast uppdaterad: 14 september 2021