12 - 15-åringar erbjuds vaccination på Moras skolor

Nu är det klart att Mora kommuns grundskolor kommer att erbjuda 12 - 15-åringar vaccination mot covid-19 på skolorna.

Vaccin mot covid-19

Det var i förra veckan som Folkhälsomyndigheten beslutade att rekommendera allmän vaccination mot covid-19 från 12 års ålder. Tack vare god samverkan mellan Mora kommun och Region Dalarna ligger Mora i framkant när det gäller planeringen av vaccinationer för 12 – 15-åringar.

- Vi ligger redan i startgroparna och har en gemensam plan klar. Alla praktiska frågor är inte lösta än, men vi har ett gott samarbete med Region Dalarna och vi har alla fokus på att lösa det här på bästa sätt för våra elever. Vi har även dragit goda lärdomar av Mora gymnasiums vaccinationer vid skolstarten, säger Inga-Lena Spansk, förvaltningschef för- och grundskolan Mora kommun.

Vårdnadshavare kommer att få ett informationsbrev hem där de får fylla i en hälsodeklaration och där de även får välja om de ska lämna samtycke eller inte. Elever kommer att få mer information på skolan via sin klasslärare.

Senast uppdaterad: 20 september 2021