Covid-19 på skola utanför Mora

Under den senaste veckan har det pågått smittspårning på Vika skola utanför Mora. Det var i måndags som skolan fick bekräftat att två elever var smittade med covid-19, i tisdags visade det sig att ytterligare en elev var smittad.

- Det är naturligtvis väldigt tråkigt och allvarligt att vi har smittade elever. Enligt Smittskydds önskemål, har vårdnadshavare uppmanats att testa sina barn. Elever som haft covid-19 inom en viss tidsperiod eller nyligen testat sig har inte behövt göra ett nytt test, säger Katarina Fridén rektor på Vika och Våmhus skola.

Om du som vårdnadshavare har funderingar kring testerna eller smittspårningen, kontakta Elevhälsan på Vika skola Länk till annan webbplats..

Smittade även på Morkarlby skola

Även Morkarlby skola har två elever som bekräftats smittade med covid-19. De elever och vårdnadshavare som är berörda har fått information.

Fortsätta följa allmänna råd

Det är viktigt att följa de allmänna råd som gäller, till exempel att testa sig och stanna hemma vid förkylningssymtom och att hålla distansen om man är ovaccinerad.

Senast uppdaterad: 8 oktober 2021