Hus i Saxviken kan återställas

Nu är det klart att de hus vid Saxviken som fått sättningsskador på grund av saneringsarbeten går att återställa.

Husen på saxviken

Det var en lättnad att kunna meddela de boende att husen går att rädda. Jag förstår att det har funnits och finns en hel del funderingar kring hur den här besvärliga situationen ska lösas, säger Peter Karlsson, kommundirektör.

Det här har hänt

Efter markprover 2009 visade det sig att det fanns miljögifter runt Saxnäs-området i centrala Mora. Miljögifterna kom från tidigare industriverksamhet från 1800-talet till slutet på 1970-talet. 2018 påbörjade kommunen ett saneringsarbete.

- Saneringsarbetet ledde tyvärr till sättningsskador i några av de nybyggda husen vid Saxviken.

Det har varit en väldigt olycklig situation för de som köpt bostadsrätt i det här fina området. Från kommunens sida har vi varit angelägna att så snabbt som möjligt utreda vilka åtgärder som behöver göras och parallellt med det också reda ut ansvarsfrågan, säger Peter Karlsson.

Nästa steg är att kommunen kommer att bjuda in bostadsrättsföreningarna till möte för en dialog kring fortsatt hantering av återställningen.

Senast uppdaterad: 11 oktober 2021