Egen produktion av mat till särskilda boenden

Nu har ett förslag tagits fram om egen tillagning av mat till särskilda boenden i Mora kommun. Förslaget har godkänts av kommunstyrelsen och den 25 oktober ska det till kommunfullmäktige för slutligt beslut.

Mat

Sedan 2009 har Mora kommun och Region Dalarna samverkat i en gemensam nämnd för kostssamverkan. Den gemensamma nämnden ansvarar bland annat för socialförvaltningens kosthantering. Tillagningen sker idag på Aromköket vid Mora lasarett. Det innebär att kommunen haft ett mottagningskök på Saxnäsområdet.

- När vi kan utgå från vår egen livsmedelsupphandling kan även våra äldre få mer lokalproducerade råvaror, vilket så klart är bra både för Moras matproducenter och även för miljön, säger Anna Hed (C), kommunstyrelsens ordförande.

- Vi ser även andra vinster med att gå över till egen produktion. Den personal som arbetar i tillagningskök möter sina gäster dagligen och får återkoppling direkt. De kan snabbare ställa om efter önskemål och behov, vilket bidrar till minskat svinn, bättre service och samarbete. säger Andreas Hermansson, kostchef.

Om fullmäktige beslutar enligt förslaget kommer mottagningsköket på Saxnäsområdet att byggas om till ett tillagningskök och kommunen kan börja tillaga mat i egen regi från och med första januari 2023.

Senast uppdaterad: 4 april 2022