Mora kommuns resultat bättre än väntat

På måndag den 25 oktober ska Mora kommuns delårsrapport och verksamhetsuppföljning upp för beslut i kommunfullmäktige. Enligt delårsrapporten visar kommunens ekonomi ett positivt resultat, bättre än budgeterat.

Delårsrapporten visar ett resultat på 72,8 miljoner kronor och prognosen för helåret är 53,8 miljoner kronor.

- Det här har varit ett märkligt år, för varje skatteprognos som kommit har resultatet blivit bättre och bättre. Samtidigt som det är ett positivt resultat hade vi ju kunnat göra mer om vi vetat att resultatet skulle bli så här bra. Men, nu tar vi med oss det i planeringen för nästa år, säger Anna Hed (C) kommunstyrelsens ordförande.

Samtidigt visar nämnderna ett minusresultat, största underskotten finns hos socialnämnden, gymnasienämnden och för- och grundskolenämnden. Nämndernas prognoser visar ett resultat om totalt -33,6 miljoner kronor. Underskotten beror till största delen på volymökningar, ökade behov, ökade personalkostnader och minskade intäkter.

- Socialnämnden har det största underskottet och har haft svårt att hålla sig inom sina ramar. Det beror bland annat på att vi har haft väldigt höga placeringskostnader, betydligt högre än vad vi hade förväntat oss. Vi menar att det är en oförutsedd händelse och då ska man kunna få medel från centralt håll. Socialnämnden måste få en ram som är mer realistisk som de kan jobba efter. Det kommer vi att vidta åtgärder för, säger Anna Hed.

Kommunfullmäktige livesänds

På måndag den 25 oktober klockan 18.30 kan du följa kommunfullmäktige som sänds direkt på Mora kommuns webbTV. Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: 16 augusti 2022