Beslut om egen produktion av mat till särskilda boenden

Måndagen den 25 oktober beslutade kommunfullmäktige i Mora kommun om egen tillagning av mat till särskilda boenden i kommunen.

Tillagning av mat

- När vi kan utgå från vår egen livsmedelsupphandling kan även våra äldre få mer lokalproducerade råvaror, vilket så klart är bra både för Moras matproducenter och även för miljön, säger Anna Hed (C), kommunstyrelsens ordförande.

- Beslutet innebär att mottagningsköket på Saxnäsområdet kommer att byggas om till ett tillagningskök och att kommunen kan börja tillaga mat i egen regi från och med första januari 2023, berättar Andreas Hermansson, kostchef i Mora kommun.

Senast uppdaterad: 30 mars 2022