Nu ska kommunens bilar bli fossilfria

Elbilar, fossilfritt HVO-bränsle för dieselmotorer och även cyklar vid korta avstånd. Det är några av de insatser som tillsammans ska bidra till att Mora kommuns fordonspark är helt fossilfri 2030.

Tränare Kalle Björkman tankar en av Mora gymnasiums bilar med HVO-bränsle. Två elever som sitter i bilen gör tumme upp.

Tränare Kalle Björkman tankar en av Mora gymnasiums bilar med HVO-bränsle. I bilen sitter eleverna Nelly Mårtensson och Mattias Larsson.

– Mora kommun har antagit en offensiv hållbarhetsstrategi och en viktig del i den har varit att sänka utsläppen från våra resor. Nu är vi verkligen på rätt väg, vilket är mycket glädjande, säger kommunstyrelsens ordförande Anna Hed.

Serviceförvaltningen vid Mora kommun bildades så sent som 2019 och ansvarar bland annat för kommunens cirka 200 fordon, som till största delen består av personbilar.

– Det innebär att vi ”äger” kommunens miljömål att minska beroendet av fossila drivmedel, säger Eric Elfberg, som är fordonsansvarig på Mora kommun.

– Idag har cirka 75 procent av våra fordon dieselmotorer och numera kan de allra flesta av dessa köras på förnybart HVO-bränsle. Drygt två tredjedelar av bilarna används av socialförvaltningen, som ansvarar för hemtjänsten. De kommer dessutom att behöva fler bilar i framtiden eftersom vi blir äldre och bor kvar hemma allt längre. Så det gör väldigt stor skillnad om de kan köras på fossilfritt bränsle.

Det finns dock få bensinmackar i Mora som säljer HVO, så kommunen fick gå ut med en särskild upphandling för att kunna tanka det bränslet.

Bland övriga fordon finns ett ökat antal elbilar – kommunens nästa fordonsupphandling blir av elbilar. Och detta kräver i sin tur tillgång till laddstolpar.

– Dessa är en trång sektor idag. Vi håller därför på att se över laddinfrastrukturen i Mora i samarbete med Morastrand, som äger många av de parkeringar vi använder, säger Sarah Larsson, chef för kommunens internservice.

Hon poängterar samtidigt vikten av att samarbeta med de som faktiskt ska använda bilarna – framför allt socialförvaltningen eftersom hemtjänsten kör dygnet runt i stora områden.

– De får det ju lite krångligare när det bara finns en mack att åka till och de måste planera sin körning om de använder en elbil. Så de gör verkligen en stor insats.

För några år sedan sågs etanol som framtidens drivmedel medan man idag pratar om rena elbilar. Ingenting är med andra ord konstant.

– Vi följer fordonsindustrin noga och försöker se in i kristallkulan. Det är också viktigt att ha ett livscykelperspektiv och inte bara se till driften. Ovanpå detta har vi förstås ekonomiska ramar att hålla oss till, så frågan är komplex. Men vi gör vad vi kan för att skapa en fossilfri fordonsflotta, säger Sarah Larsson.

– Jag är stolt över arbetet som gjorts i våra verksamheter. Det här är en positiv utveckling i rätt riktning, säger Anna Hed.

Så blir kommunens fordonspark fossilfri

  • 60 procent av dieselbilarna körs på HVO100 (Hydrerad Vegetabilisk Olja) som är ett förnybart drivmedel för dieselmotorer med samma prestanda som diesel.
  • Inköp av fler elbilar, samtidigt som kommunen ökar antalet laddstolpar i samarbete med Morastrand.
  • Inköp av bokningsbara cyklar för kortare resor inom kommunen.

Text: Krister Insulander

Senast uppdaterad: 3 juni 2022