Ny omledning av trafik under Genomfart Mora

I början av vägprojektet Genomfart Mora avtalade Trafikverket med Mora kommun om att tillåta trafikomledning på kommunala gator under projektets senare del. Nu utökas omledningen för bättre säkerhet och minskad tidsåtgång.

Karta med kommunala omledningsvägar färgmarkerade. Bild: Trafikverket.Förstora bilden

Karta med de kommunala vägarna Kaplansgatan, Vasagatan, Oxbergsvägen, Morkarlbyvägen samt Moragatan färgmarkerade. Bild: Trafikverket.

- Att leda om trafiken tillfälligt blir förstås en stor påverkan på Mora centrum, men på totalen är det ändå det bästa, säger Niclas Larsson, samordnare för strategiska mark- och etableringsfrågor på Mora kommun.

Arbetet med E45 genom Mora är uppdelat i två delsträckor - delsträcka ett som går från Noretbrons västra sida fram till Strandenområdet, samt delsträcka två som fortsätter därifrån fram till Fridhemsgatan. Enligt tidplanen påbörjas arbetet med delsträcka två sommaren 2022 och då kommer vägarbetet in i tät bebyggelse med omfattande grävarbeten för VA-omläggningar. I början av projektet godkände Mora kommun därför att allmän trafik från E45 under en begränsad tid leds om på de kommunala vägarna Kaplansgatan, Vasagatan, Oxbergsvägen och Morkarlbyvägen.

I samband med Trafikverkets upphandling av entreprenör för delsträcka två har Trafikverket sett behov av att utöka användningen av de kommunala vägarna. Motiveringen är att på så sätt kunna hålla nere kostnader, byggtid, samt stärka säkerheten för vägarbetare och trafikanter.

- Framför allt förbättrar omledningarna arbetsmiljön för entreprenören, fortsätter Niclas Larsson. Det ska grävas schakt på tre till fem meter för att arbeta med VA-ledningarna och att samtidigt ha E45:ans trafik bara några meter vid sidan av innebär stora risker i arbetsmiljön.

Ändringen i Trafikverkets förslag är att enkelriktad trafik får ledas om på de kommunala vägarna under hela byggtiden i stället för under enbart vissa perioder. Entreprenören tillåts även göra omledningstrafiken dubbelriktad under följande perioder:

  • tre månader år 2022 (22 augusti-30 november)
  • sex månader år 2023 (3 april-16 juni och 21 augusti-30 november)
  • tre månader år 2024 (1 april-14 juni)

Under hela byggtiden får också Moragatan användas om det finns behov förutsatt att det görs i dialog med Mora kommun. Tung trafik är däremot förbjuden på Moragatan.

- Trafikverkets förslag gör det möjligt för entreprenören att jobba mer effektivt och tidsbesparande, vilket också sänker kostnaden för projektet. Eftersom det blir lättare att arbeta med VA-ledningarna minskar vi även risken för störningar hos Moraborna, säger Niclas Larsson.

Förslaget har tidigare förankrats i Mora kommuns tjänstemannaorganisation och antogs idag den 7 december politiskt på kommunstyrelsens sammanträde.

- Det är viktigt och angeläget att genomfartsarbetet kan utföras så smidigt som möjligt, säger Anna Hed (C), kommunstyrelsens ordförande. Arbetet påverkar Moraborna i hög grad, även våra besökare och den omfattande genomfartstrafiken.

Senast uppdaterad: 16 augusti 2022