Intervju med fullmäktiges ordförande inför sammanträdet den 20 december 2022

På måndag den 20 december sammanträder kommunfullmäktige i Mora. Mötet inleds med att fira att Mora kommun fyller 50 år. Se en längre intervju med Lennart Sacredeus (KD), ordförande i kommunfullmäktige, där han beskriver vad mötet kommer att innehålla.

Klubba som används för att fastställa beslut inom politiken. Mostphotos.

Mora kommun firar 50 år

Kommunfullmäktige den 20 december är det sista för 2021 och kommer att inledas redan klockan 18.00. Ändringen av tiden beror på att kommunen uppmärksammar en stor kommunreform som ägde rum 1971.

- Då bildades Mora kommun av köpingen, Mora landskommun, Sollerön, Våmhus och Venjans kommuner. Vi får aldrig glömma vårt ursprung och de är de här fem enheterna som blev en för 50 år sedan, säger Lennart Sacredeus (KD), ordförande i kommunfullmäktige.

En del av innehållet i fullmäktige

Sedan följer ett fullmäktigesammanträde som bland annat innehåller frågor om Strandenprojektet och beslutsärenden om aktieägartillskott till Dalaflyget, en ombyggnation av Saxnäs kök och försäljning av fastigheten Stranden 38:1

- Det är en stor affär på 9,1 miljonerkronor och en del av Mora kommuns agerande för att inte sitta kvar med fastigheter där vi inte är de relevanta eller naturliga ägare, utan att vi får företagare som går in och äger fastigheterna, berättar Lennart Sacredeus.

Medborgarförslag - Kartläggning av tomma fastigheter

Det har även kommit in flera medborgarförslag som ska tas upp under mötet. Ett medborgarförslag går i Orsas och andra kommuners fotspår och handlar om kartläggning av tomma fastigheter. I Orsa fann man 600 fastigheter ägda av personer som inte var skrivna i kommunen eller som var övergivna ödetomter.

- Det här har spritt sig som en löpeld genom Sverige. Tanken är att uppmärksamma dessa fastighetsägare på detta och förhoppningsvis få dem att till exempel rusta upp sina hus eller sälja dem. Syftet är att förändra ett övergivet fastighetsbestånd och få det mer aktiverat, berättar Lennart Sacredeus.

Klicka här för att komma till Mora kommuns webbsändning Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: 16 augusti 2022