Mora kommun säljer fastighet vid kajen

Fastigheten Mora Stranden 38:1 är en av Mora kommuns byggnader och som idag hyrs ut till ett privat företag med restaurangverksamhet. Under gårdagens sammanträde fattade kommunfullmäktige beslut om att sälja fastigheten på den privata marknaden.

Restaurangbyggnad vid Moras kaj.

Med anledning av det attraktiva och speciella läget har Mora kommun genom åren valt att behålla ägandeskapet av fastigheten och i stället hyra ut lokalerna till en privat verksamhet. Det har inte varit en långsiktig lösning eftersom hyresavtalet begränsar utvecklingsmöjligheter hos den restaurangverksamhet som använder fastigheten, samt att det är olämpligt för Mora kommun att äga byggnader som endast inhyser privat företagsverksamhet.

- Mora kommun har sen flera år tillbaka ägt fastigheten med anledning av dess strategiska läge säger Farhad Rahavard, chef för teknik- och serviceförvaltningen. Med tanke på att kommunen sen länge inte har haft egen verksamhet i lokalen och att kommunen inte ska konkurrera med det privata näringslivet så har man valt att ställa fastigheten till marknadens förfogande genom en försäljning. I den nyligen fastställda strategin för lokalresursplanering ska kommunen inte äga fastigheter för kommersiellt ändamål och där det inte bedrivs kommunal verksamhet, dock kan undantag beslutas av kommunstyrelsen.

Tekniska nämnden har under hösten genomfört försäljningen av fastigheten på den öppna marknaden med hjälp av en mäklare. Fastigheten avyttras tillsammans med nuvarande hyresavtal för restaurangverksamheten samt hyresavtalet för de offentliga toaletter som byggnaden också inhyser. Efter en genomförd budgivningsprocess har tjänstemannaorganisationen lämnat förslag på en tilltänkt köpare, PEO Jansson Fastighet AB, med det högsta inkommande budet på 9 100 000 kronor. Under kommunfullmäktiges sammanträde den 20 december fattade kommunfullmäktige beslut om att slutföra försäljningen.

I dialog med den tilltänkta köparen har kommunen bett om en skrivelse kring hur planerna för fastigheten kommer att vara i framtiden. Köparen har här meddelat sin avsikt att fastigheten fortsatt ska vara en restaurang eftersom läget är mest lämpat för det.

- Det är ett väldigt attraktivt läge som är mycket lämpligt för restaurangverksamhet säger Anna Hed (C), kommunstyrelsens ordförande. Med den här försäljningen kan verksamheten bedrivas även framöver, men utan kommunen som ägare. Det ingår inte i kommunens uppdrag att driva restauranger, men det är angeläget att kunna påverka utvecklingen på området.

Försäljningen genomförs med ett från kommunen framtaget överlåtelseavtal. Överlåtelseavtalet har presenterats för köparen och kommunen och köparen är överens om köpeskillingen på 9 100 000 kronor.

Senast uppdaterad: 21 december 2021