Synpunkter ska förbättra kommunens kommunikation och tillgänglighet

Under hösten fick Moraborna möjlighet att tycka till om Mora kommuns tillgänglighet och kommunikation. Syftet med undersökningen var bland annat att se hur tydligt det är för medborgare vart man ska vända sig i olika frågor.

En grafik som visar hur stor andel som svarade vad

En sammanställning av enkätens resultat.

– 77 personer har tagit sig tid att berätta för oss hur de upplever vår tillgänglighet och hur de tycker att vi ska förbättra kommunikationen. Ett stort tack till er som tog er tid att tycka till! Även om resultatet inte är statistiskt säkerställt har vi ändå fått en temperaturmätning, säger Anna-Karin Niemann, kommunikationschef Mora kommun.

– Det här är väldigt värdefull information för oss när vi ska utveckla och göra förbättringar. Det kan handla om hur lätt eller svårt det är att nå olika personer i kommunen eller hur tydlig information och skyltning vi har till våra verksamheter, säger Sarah Larsson, chef för internservice Mora kommun.

Områden som behöver förbättras

En arbetsgrupp har sett över resultatet och en handlingsplan har tagits fram. Exempel på områden som behöver förbättras:

  • Kommunens webbplats – Sökfunktion och innehåll
  • Medborgarförslag – Tydligare var man lämnar in och vad som händer sedan
  • Tillgänglighet och bemötande
  • Mer information om kommunen och kommunens arbete
  • Medborgardialog efterfrågas i flera kanaler och på flera platser
  Anna-Karin Niemann, kommunikationschef Mora kommun

  Anna-Karin Niemann, kommunikationschef Mora kommun

  Samarbete gör skillnad

  – Vi har helt klart ett jobb att göra när det gäller vår webb. Det handlar både om system och funktioner men också om hur vi jobbar med webben, val av innehåll, hur vi sätter taggar för sökning och så vidare. Utöver det mer långsiktiga arbetet kan vi även göra en del snabba lösningar. Ett exempel är om en fråga ställs ofta till kundtjänst så kan vi fånga upp den och göra en kommunikationsinsats, säger Anna-Karin.

  – Samarbetet med kommunikationsenheten har verkligen gjort skillnad, vi har fått en del nya idéer. Bland annat har vi funderingar på att öppna en chatt, för att bli mer tillgängliga. Vi behöver bli bättre på återkoppling när man söker kontakt med oss, oavsett vad eller vem man söker. Det är ett gemensamt ansvar i kommunen som kan handla om hur man kopplar sin telefon eller om man skriver frånvarosvar på mailen när man är på semester, säger Sarah.

  – Det är viktigt att medborgarna har möjlighet att lämna förslag till politiken. Vi behöver bli bättre på att återkoppla till de som lämnat förslag. Det behöver både vara enkelt att hitta vart man kan lämna förslag och att information ges om hur det går till efter att förslaget tagits emot av fullmäktige, säger Joakim Nässén, utredare på Mora kommun.

  Kundtjänst vill ligga steget före

  Kundtjänst är en relativt ung funktion i kommunen. Verksamheten startade i januari 2021. Resultatet visar att man kommit en bra bit på väg, men att det finns saker att förbättra.

  – Jag blev inte jätteförvånad över resultatet i enkäten, vi har bra koll på frågor som ställs. Det behöver vara mer tydligt vem man ska kontakta för ett visst ärende i kommunen. Syftet med kundtjänst är att man ska få snabbare hjälp med enklare ärenden. Vi ska kunna svara direkt, man ska inte bli rundkopplad. Men målet är att ligga steget före, så att informationen finns tillgänglig innan man ens vet att man kommer att fråga efter den, menar Sarah.

  Sarah Larsson, chef för internservice Mora kommun

  Sarah Larsson, chef för internservice Mora kommun

  Mer dialog

  I enkäten fanns en öppen fråga där man kunde lämna förslag om hur kommunen kan bli bättre på kommunikation och medborgardialog.

  – Det var väldigt intressant läsning! Det fanns både synpunkter om hur kommunikationen funkar idag och idéer om hur vi kan göra i framtiden. Det var roligt att se att flera vill veta mer om våra verksamheter. Vi har ett ansvar att informera om samhällsviktig information och om våra verksamheter och vi vill även skapa möjlighet till dialog. Frågan är var och hur. Det räcker inte att finnas på digitala plattformar, vi behöver finnas tillgängliga på andra sätt också, säger Anna-Karin.

  Om du har idéer eller synpunkter om kommunens kommunikation kan du kontakta: kommunikation@mora.se

  Senast uppdaterad: 10 oktober 2022