Covid-läget i Dalarna och Mora

Fallen av covid-19 ökar i Sverige och i Dalarna. I Mora är smittspridningen förhållandevis låg men enligt scenariot kan det öka. Från och med imorgon, 23 december, gäller nya restriktioner för att minska smittspridningen av covid-19.

Bild

Bildtext (Ändras i inställningar och glöm inte alt-text)

- För medarbetare i Mora kommun innebär det bland annat att vi behöver fortsätta hålla avstånd på arbetsplatsen och arbeta hemifrån om arbetet tillåter. Vi uppmanar alla våra medarbetare att hålla avstånd, vaccinera sig och att stanna hemma vid symtom, säger Peter Karlsson, kommundirektör.

Smittläget i Dalarna

Smittspridningen ser olika ut i landet och även i länet. I Dalarna har smittspridningen ökat kraftigt, från 222 smittade vecka 48 till 655 vecka 49. Antalet inneliggande patienter på länets sjukhus ökar. Flertalet inlagda är ovaccinerade eller har fått två vaccinationsdoser för mer än sex månader sedan.

Enligt Folkhälsomyndighetens scenario kan smittspridningen öka vilket den redan gjort i angränsande län och i grannländer. Smittspridningen i Mora är förhållandevis låg men kan öka.

Läget i Mora kommun

Inom kommunens verksamheter finns i dagsläget i stort sett ingen påverkan av covid-19. Det är dock många som är sjukskrivna på grund av till exempel vinterkräksjuka och förkylningar, vilket innebär att det finns en viss sårbarhet.

- Vi har en fortsatt hög beredskap i kommunens verksamheter, trots att vi i nuläget inte har någon hög smittspridning. Vi har levt med pandemin i 19 månader nu, våra medarbetare har tagit ett stort ansvar under den här tiden. Vi har hållit i och hållit ut länge, men pandemin är tyvärr inte över. Fortsätt vara rädda om varandra, följ myndigheternas råd och rekommendationer och framför allt; vaccinera er! säger Peter Karlsson.

Senast uppdaterad: 22 december 2021