Statsbidrag på drygt fem miljoner kronor till Mora kommun

Regeringen har beslutat att ge Mora kommun statsbidrag för att främja utvecklingskapaciteten. Bidraget ges till 39 kommuner med särskilda geografiska och demografiska utmaningar och är på 1 760 000 kronor per år under perioden 2022–2024.

Bild

Positiva nyheter för Moras utveckling

- Det här är väldigt positiva nyheter och kommer verkligen att gynna Mora! Våra förutsättningar att utveckla företagsklimatet och näringslivet stärks både på kort och lång sikt. Vi vill att Mora ska fortsätta växa och utvecklas och nu har vi fått god hjälp på vägen, säger Anna Hed (C), kommunstyrelsens ordförande.

Statsbidraget är en satsning inom ramen för regeringens landsbygdspolitik. Näringslivet har i vissa landsbygdskommuner särskilda utmaningar som påverkar utvecklingskapaciteten.

- Det är av stor vikt att kommunernas förutsättningar att utveckla företagsklimat och näringsliv stärks i ett långsiktigt och hållbart perspektiv. Våra erfarenheter av tidigare insatser i dessa kommuner är mycket positiva, säger landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg.

- Det är glädjande att vi fortsatt får ta del av detta stöd och vi har flera viktiga områden som vi vill rikta dessa medel mot, bland annat lokal besöksnäringsutveckling, socialt företagande samt inom kompetensförsörjningsområdet, säger Anders Björkman, utvecklingschef Mora kommun.

Senast uppdaterad: 23 december 2021