100-åring som sätter Sverige i rörelse

– Vi firar med motion och hälsa, inte med gräddtårta och kaffe. Vårt mål är att sätta Sverige i rörelse – det är detta som Vasaloppet handlar om. Det säger Mats Rylander, projektledare för Vasaloppets hundraårsfirande. Och hans perspektiv är framtiden – även om firandet inleds med en tillbakablick.

Kollage med bilder på skidåkare genom tiderna

Vasaloppet - på skidor genom alla tider. Foto: Vasaloppet

Att Vasaloppet jubilerar i år lär få ha missat. Och firandet började faktiskt redan i höstas med en rörelseturné på tolv platser i Sverige. Det följdes sedan upp av kampanjen ”Vasastreak”, som ska inspirera svenskar att skapa nya motionsvanor.

– Den 10 februari 1922 lanserade Anders Pers idén om ett Vasalopp. Vid invigningstalet vid Gustav Vasastatyn den 19 mars tog han bland annat upp vikten av motion och hälsa, och det gäller fortfarande – motion är dessutom en viktig del i vårt arbete med social hållbarhet, säger Mats Rylander.

Deltagaren Emmalina Mattsson visar upp sin.utrustning inför jubileumsvasan.Förstora bilden

Emmalina Mattsson visar upp sin utrustning inför jubileumsvasan. Foto: Privat/Vasaloppet.

Startskottet för det officiella firandet sker den 12 februari med Jubileumsvasan, som är en hyllning till de åkare som tog sig de nio milen från Sälen till Mora 1922.

Nytt målområde ska skapa fler möten

– 25 februari inleds sedan själva Vasaloppsveckan. Då får vi äntligen inviga nya Mötesplats Mora, som är en stor förändring mot tidigare år – allt kommer mycket närmare centrum.

Målgången flyttas till klockstapeln, skidinlämningen till kommunalhusparken och nummerlappsutdelningen till gamla Systembolagets lokaler på Kyrkogatan. Det blir också ett betydligt mindre mässtält än tidigare år, som nu byggs upp i Tingshusparken.

– Målet är att skapa fler möten och att få visa upp Mora på ett bättre sätt, där besökarna får uppleva det kulturella stråket från Zornmuseet via Tingshusparken till Vasaloppets hus.

Covid-19

När detta skrivs ökar smittspridningen av covid-19. Hur påverkas firandet av pandemin?

– I det nya området är det fler utomhusaktiviteter än tidigare, men det kan när som helst komma direktiv som vi i så fall självklart anpassar oss till. Vi har en tät dialog med myndigheterna och informerar löpande om vad som gäller, säger Mats Rylander.

Nya vägavstängningar

Även trafiken påverkas – skillnaden mot tidigare år är dock inte så stor, förutom att Hamngatan stängs av mellan Vasagatan och Moragatan. Genomfart Mora berörs däremot inte av Vasaloppet, även om det kan bli trångt på omledningsvägarna.

– Vi hoppas att många Morabor kommer och besöker det nya området, säger Daniel Nylén på Mora kommuns teknik- och serviceförvaltning. Men det är viktigt att man är ute i god tid och planerar sitt resande. Om du kommer med bil är det bäst att parkera vid Vasaliden eller Tingsnäsbadet.

Karta över det nya målområdet ”Mötesplats Mora”. Förstora bilden

Karta över det nya målområdet ”Mötesplats Mora”. Illustration: Vasaloppet

Vasaloppet 100 år

Text: Krister Insulander

Senast uppdaterad: 14 januari 2022