Åtgärder kring brister i genomförande av kommunfullmäktiges beslut

I samband med en intern utvärdering av ny nämnds- och förvaltningsorganisation har verkställighet av kommunfullmäktiges beslut kontrollerats. Utvärderingen visar att det finns brister och en åtgärdsplan har tagits fram.

Ordförandeklubba. Mostphotos.

- Det är väldigt viktigt för den lokala demokratin att kommunfullmäktiges beslut utförs enligt de intentioner vi beslutsfattare har. Så det är väldigt bra att den här utredningen har gjorts. Om det uppstår problem med att verkställa beslut behöver det så klart åtgärdas, säger Anna Hed (C), kommunstyrelsens ordförande.

Utvärderingen har synliggjort att det finns brister i hur kommunstyrelsen och nämnder verkställer kommunfullmäktiges beslut och återrapporterar, men det finns även positiva resultat. Av tio kontrollerade beslut bedöms fyra som inte verkställda, vilket inte har rapporterats till beslutsfattarna, det vill säga kommunfullmäktige. Besluten bedöms dock som tydligt formulerade även om de i flera fall saknar tidsangivelse för verkställighet och att uppdragen ställs direkt till förvaltning.

- Vi har gjort den här utredningen för att synliggöra eventuella brister. Vi ser allvarligt på resultatet och har tagit fram en handlingsplan med åtgärder för att säkerställa att kommunfullmäktiges beslut verkställs. Vi vill vara transparenta med resultatet och vilka åtgärder som ska göras, säger Peter Karlsson, kommundirektör.

Exempel på åtgärder:

  • ta med verkställighet av kommunfullmäktiges beslut till kommunstyrelsens internkontrollplan 2022.
  • kvalitetskontroller av tjänsteskrivelser ska inkludera tidsangivelse för verkställighet samt att uppdrag ställs till nämnd.
  • ta fram av rutin, system och mall för uppföljning av kommunfullmäktiges beslut.
Senast uppdaterad: 19 januari 2022