Trafikverket föreslår trafikplikt till Mora

Nu har Trafikverket föreslagit i en remiss att Mora kommun ska få allmän trafikplikt via flyg. Trafikplikt skulle innebära stora möjligheter för kommunens utveckling, för företagen, för export- och besöksnäring.

Mora flygplats. Pressbild från Dalaflyget.

Mora flygplats. Foto: Anders Mjöberg, Dalaflyget.

- Det här känns helt fantastiskt! Det här har vi kämpat för länge. Trafikplikt är en otrolig möjlighet för Mora. Vi behöver specialistkompetens och med kortare restider kommer vi ha mycket större möjligheter att rekrytera och att ha en god kompetensförsörjning, säger Anna Hed (C), kommunstyrelsens ordförande, Mora kommun.

2018 upphörde linjetrafiken mellan Mora och Arlanda. Mora kommun står som ensam ägare av Mora-Siljan flygplats som idag är en beredskapsflygplats. Verksamheten består huvudsakligen av samhällsviktig flygverksamhet i form av sjukvårdstransporter, brandflyg, militärflyg samt polisflyg.

Mora kommun har vid ett flertal tillfällen lagt fram argument till Trafikverket om trafikplikt via flyg. Trafikplikt innebär att staten går in och stöttar där tillgängligheten behöver bli bättre och upphandlar flyglinjer för de flygplatser som har störst behov. De nya trafikavtalen ska börja gälla oktober 2023 till och med 2027.

- Mora växer och utvecklas, det innebär att vi behöver rekrytera ny kompetens de närmaste åren, då är restiden en oerhört viktig del. Trafikplikt innebär kortare restider och en betydligt förbättrad tillgänglighet. Det är så skönt att Trafikverket har tagit till sig den behovsbild som vi har förmedlat. Vi är så glada och tacksamma över det här beskedet! säger Anna Hed (C), kommunstyrelsens ordförande, Mora kommun.

Senast uppdaterad: 20 januari 2022