Årets vinnare av pedagogiska priset

SOL förskola och förskolan Pärlan vinner årets pedagogiska pris för ett utomordentligt arbete. Det pedagogiska priset delas varje år ut av för- och grundskolenämnden som uppmuntran till två förskolor, skolor eller fritidshem som har arbetat målmedvetet och utvecklande.

Personal på SOL förskola tar emot diplomet

För- och grundskolenämndens ordförande Rose-Mari Bogg (C), förskolerektor Catarina Fjellborg, barnskötare Kelly Bogg och barnskötare Jennifer Lundgård på SOL förskola. Med på bild är även två av förskolebarnen.

Denna gång gick det ena priset till SOL förskola för deras arbete med att stärka läsförmågan hos barnen genom att väcka lust för böcker och läsning.

- Förskolans arbete med läsning är viktigt och bidrar till att utveckla kunskapstörstande, kloka och kritiskt tänkande individer, säger Rose-Marie Bogg (C), ordförande i för- och grundskolenämnden.

Det andra priset gick till förskolan Pärlan för deras arbete med att skapa trygghet och arbetsro i gruppen genom att utveckla en tydlig pedagogik.

- Förskolan gör ett viktigt arbete som lägger en fin grund för framtida trygga och välmående individer, säger Rose-Mari Bogg.

Priset består av ett diplom och 5000 kr att använda till respektive verksamhet.

Förskolan Pärlan tar emot pedagogiska priset

Andre vice ordförande i för- och grundskolenämnden Magnus Sundberg (S), förskolerektor Alexandra Ytterberg, förskollärare Emma Dahlgren, långtidsvikarie Agnes Olsson på Pärlans förskola och för- och grundskolenämndens ordförande Rose-Mari Bogg (C)

Senast uppdaterad: 17 augusti 2022