Blandade resultat för Mora i ”Kommunens kvalitet i korthet”

Mora kommun deltar i ett nationellt projekt Kommunens kvalitet i korthet, KKiK, som varje år tar fram resultat inom tre viktiga områden; barn och unga, stöd och omsorg, samhälle och miljö. Moras resultat för 2021 är blandat, både positivt och negativt.

Bild

Kyrkogatan Mora

- Kommunens kvalitet i korthet redovisar och jämför resultat inom områden som är av stort intresse för invånarna. KKiK ger inte svaret på allt, men det ger en bra lägesbild av kommunen och är ett bra beslutsunderlag för oss förtroendevalda, säger Anna Hed (C), kommunstyrelsens ordförande.

- Ambitionen är att resultatet ska beskriva kommunens kvalitet och effektivitet i jämförelse med andra kommuner i ett övergripande perspektiv. I Moras resultatpresentation synliggörs både positiva och negativa avvikelser, berättar Tove Färje, kvalitetscontroller, utvecklingsenheten i Mora kommun.

Mora utmärker sig särskilt positivt i en hög andel elever i musik- och kulturskolan, där man de senaste åren kan se en stor ökning i flickornas deltagande. Deltagartillfällen i idrottsföreningar ligger jämförelsevis på en stadigt hög nivå trots en kraftig minskning till följd av pandemin. Mora kommun får högt betyg på hur väl kommunen möjliggör för medborgarna att delta i kommunens utveckling och det är även kort väntetid till beslut för personer som söker försörjningsstöd.

- Det finns även områden där vi blivit bättre men behöver förbättra oss ytterligare, som till exempel att elever, framför allt flickorna, i årskurs 9 inte är nöjda med sin skola i tillfredsställande grad och att personalkontinuiteten inom hemtjänsten fortfarande är på en hög nivå, säger Tove Färje.

Under vårvintern analyseras resultaten i verksamheterna och där det finns behov av att genomföra åtgärder hanteras det i respektive nämnd.

Resultaten kan du läsa här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Senast uppdaterad: 4 februari 2022