Vad gäller i Mora kommun från den 9 februari?

Från och med den 9 februari tas en stor del av restriktionerna bort som är kopplade till covid-19. I Mora kommun sker återgången till arbetsplatserna successivt från den 9 februari till den 7 mars.

covid-19

- Vi som arbetat hemifrån kan successivt gå tillbaka till arbetsplatsen. Samtidigt som vi säkert är många som känner glädje kring att träffa kollegorna igen är det fortfarande ett ansträngt läge i våra två största förvaltningar, socialförvaltningen och för- och grundskoleförvaltningen. Där blir det i nuläget egentligen inte så stor skillnad, säger Peter Karlsson, kommundirektör.

Antalet fall inom äldreomsorgen i Sverige är omfattande och fler än tidigare under pandemin. Även där har man i regel ett mycket bra skydd av vaccinet. Även milda symtom kan dock ge allvarliga konsekvenser för individer i den här gruppen. Riskerna ökar också i takt med stigande ålder. Från den 9 februari rekommenderas regionerna att fokusera testning och smittspårning till att skydda sköra grupper inom hälso- och sjukvården och omsorgen.

- Det är viktigt att komma ihåg att pandemin inte på något sätt är över, fler än någonsin blir smittade just nu. Inom vård- och omsorg fortsätter vi även efter 9 februari som tidigare med source-control, skyddsutrustning, provtagning (antigentest och PCR) tills vi eventuellt får nya direktiv från Smittskyddsenheten i Region Dalarna, säger Anna Ståhlkloo, förvaltningschef Socialförvaltningen.

- Inom för- och grundskolan fortsätter vi också som tidigare, vi går till jobbet, följer rekommendationerna, håller avstånd när vi kan. Vi försöker planera lektioner, raster och luncher så att det blir så lite trängsel som möjligt. Just nu är det mycket personal och elever som är hemma på grund av sjukdom, så det krävs god gemensam planering inom förvaltningen och att vi hjälps åt mellan verksamheterna för att lösa situationen på ett så bra sätt som möjligt, säger Inga-Lena Spansk, förvaltningschef för- och grundskoleförvaltningen.

Successiv återgång till arbetsplatsen

Det var i förra veckan som beskedet kom från regeringen, i stort sett alla restriktioner kopplade till covid-19 tas bort. Enligt Folkhälsomyndigheten kommer smittan fortsätta att spridas men tack vare vaccinationerna får det inte längre lika allvarliga konsekvenser för samhället som tidigare.

- Vi som har haft möjlighet att jobba hemifrån kan successivt börja återgå till arbetsplatsen. Vi har alla ett fortsatt individuellt ansvar att inte föra smittan vidare. Vi ska fortsätta stanna hemma när vi är sjuka och rådet är fortfarande att vi ska vaccinera oss, säger Peter Karlsson, kommundirektör.

- Tanken med att det sker successivt är att motverka smittspridning och att många blir sjuka samtidigt. Därför har vi beslutat i kommunens pandemigrupp att vi börjar återgången den 9 februari och 7 mars förväntas alla vara tillbaka på arbetsplatsen. Om du har frågor eller funderingar kring detta kan du vända dig till din närmsta chef, säger Anna Nises Borgström, personalchef.

- Förhållningsreglerna för hushållskontakter tas bort från 9 februari, men för personal inom vård- och omsorg kan det förekomma lokala rekommendationer från Smittskyddsenheten på Region Dalarna. Kontakta alltid din chef om du har frågor, säger Anna Ståhlkloo.

Myndighetsrekommendationer från den 9 februari

  • Stanna hemma och undvik nära kontakt med andra om du är sjuk med symtom som kan vara covid-19.
  • Folkhälsomyndigheten rekommenderar vuxna personer som inte har vaccinerat sig att vidta särskilda försiktighetsåtgärder. Det innebär att dessa personer bör undvika trängsel och stora folksamlingar inomhus. De ovaccinerade som tillhör en medicinsk riskgrupp löper större risk för allvarlig sjukdom. Risken för allvarlig sjukdom ökar även i takt med stigande ålder.
  • Hälso- och sjukvårds- och äldreomsorgspersonal, patienter och omsorgstagare ska testas vid symtom på covid-19.
  • Den som testas positivt för covid-19 ska stanna hemma och undvika nära kontakt med andra i minst fem dagar varav två dygn utan feber och med klar förbättring. Rekommendationen kompletterar rekommendationen om stanna hemma och undvika nära kontakt med andra vid sjukdom.
  • Fortsatt arbete med riskreducerande åtgärder efter riskbedömning.

Folkhälsomyndigheten har hemställt till regeringen om att covid-19 ska upphöra att vara en allmän- och samhällsfarlig sjukdom. Just nu är inte beslut fattat (kan komma att ändras snart).

Läs mer på Folkhälsomyndighetens webbplats: De flesta åtgärder mot covid-19 upphör den 9 februari — Folkhälsomyndigheten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Senast uppdaterad: 17 augusti 2022