Mediapolicy beslutad i Mora kommun

Nu har kommunfullmäktige fastställt ett förslag till mediapolicy som varit på remiss i förvaltningar och nämnder. Syftet med policyn är att tydliggöra kommunens skyldigheter och rättigheter gentemot media, som medarbetare, chef och förtroendevald.

Bild

- Policyn har tagits fram i bred delaktighet i kommunen, vilket känns väldigt bra. Det är viktigt att vi har samsyn kring hur vi kommunicerar med media och vilket förhållningssätt vi har. Det vill säga att vi ska vara tillgängliga och öppna i kontakten med media. Media har en väldigt viktig roll dels som kritiska granskare, dels som förmedlare av information om kommunen, säger Anna Hed (C), kommunstyrelsens ordförande.

- Vi vill vara tillgängliga och öppna i kontakten med media, vi ska berätta om våra verksamheter, om positiva nyheter och även när vi brustit. Vi ska ta ansvar och bemöta kritik och svara på frågor. I policyn tydliggörs även vilka talespersoner vi har. Det gäller inte privata uttalanden som styrs av meddelarfriheten. Meddelarfriheten innebär att man kan prata med media om vad man vill, när man vill och man kan vara anonym, säger Anna-Karin Niemann, kommunikationschef.

Se mediapolicyn , 217.5 kB.

Senast uppdaterad: 10 oktober 2022